Nostradamus
... een nieuwe visie ...
Laatst bijgewerkt:
12 november 2016
DE VOORSPELLINGEN
ONJUISTE INTERPRETATIES
Napoleon Bonaparte
15 augustus 1769 - 5 mei 1821

De opkomst van Napoleon Bonaparte
Centurie 1, Kwatrijn 60

Veldtocht Sardinië,
22 februari 1793
Centurie 3, Kwatrijn 87

Eerste consul van Frankrijk
Centurie 4, Kwatrijn 54

Grote Sint-Bernhardpas,
mei 1800
Centurie 5, Kwatrijn 20

Inname Milaan
Centurie 3, Kwatrijn 37

Kroning tot keizer van Frankrijk,
2 december 1804
Centurie 8, Kwatrijn 57

Invasie in Rusland, 1812
Centurie 4, Kwatrijn 75

Slag bij Moskou, 1812-1813
Centurie 8, Kwatrijn 85

Verbanning naar Elba,
6 april 1814
Centurie 10, Kwatrijn 24
 
1e Wereldoorlog 1914-1918

Aanleiding tot de
Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Centurie 9, Kwatrijn 55

*** UPDATE ***
Oorlogsvoering in de lucht, beide wereldoorlogen
Centurie 1, Kwatrijn 64

*** UPDATE ***
Kerk "St-Gervais-et-St-Protais" geraakt door Parijs-Geschut
29 maart 1918
Centurie 3, Kwatrijn 6
VEROORDELING VAN CRITICI DIE NIET TER ZAKE KUNDIG ZIJN
(Legis cantio contra ineptos criticos)
Centurie 6 - Kwatrijn 0

Quos legent hosce versus maturè censunto,
Profanum vulgus & inscium ne aurectato:
Omnesq; Astrologi Blenni, Barbari procul sunto,
Qui alter facit, is ritè, sacer esto.

Wie deze verzen leest, onderzoeke ze grondig,
Gewone en onwetende mensen moeten zich er niet mee inlaten:
Weg met jullie, Astrologen, Domkoppen, Barbaren,
Wie het toch doet, hij zij met recht vervloekt.
Dit is het enige kwatrijn dat Nostradamus in het Latijn geschreven heeft en vooraf gaat aan kwatrijn 1 van Centurie 6.
Het hanteren van de banvloek doet ons wat overdreven aan, maar het was een normaal gebruik in profetische geschriften.

Aan het slot van de Openbaringen van Johannes staat: "lndien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad."

Daarmee bedreigde de schrijver van de Apocalyps eventuele vervalsers van zijn boek met zware straffen, ja, zelfs met de eeuwige verdoemenis.
Hierbij vergeleken klinkt de banspreuk van Nostradamus als een vriendelijke vermaning.
Als ontwikkeld humanist wilde de ziener niet in één adem genoemd worden met driestuiver-astrologen.
Hij beveiligt zich ertegen dat zijn profetische geschriften in handen van sensatiezoekers zullen vallen en door het slijk gehaald zullen worden.
Hij verdedigt zijn positie als serieus geleerde en begenadigd profeet tegen de ‘barbaren’, mensen zonder cultuur, die bovendien het Latijn niet beheersen.
De hernieuwde belangstelling tijdens de Renaissance voor de Griekse en Latijnse geschriften gaf de humanisten een nieuw wereldbeeld en meer zelfbewustzijn, daarom noemden zij een ieder die de taal van de geest, het Latijn, niet beheerste een barbaar.

Dit kwatrijn is niet geheel Vrij van oud-testamentische haatgevoelens.
Men moet daarbij wel bedenken dat Nostradamus reeds tijdens zijn leven aanvallen te verduren had, niet alleen van zijn collegaschrijvers, maar ook van onbehouwen volk, zoals zogenaamde tovenaars. Hen riep hij toe: "Na mijn dood zullen jullie niet op mijn hart kunnen trappen." Dat kwam min of meer uit. Nostradamus werd rechtop in de muur van de franciscaner kerk te Salon bijgezet. In 1791 stak een jacobijn de kerk in brand. Sindsdien rust het stoffelijk overschot van Nostradamus in een zijmuur van de kapel van de Heilige Maria, die bij de kerk van St.-Laurent hoort.