Nostradamus
... een nieuwe visie ...
Laatst bijgewerkt:
12 november 2016
DE VOORSPELLINGEN
ONJUISTE INTERPRETATIES
Napoleon Bonaparte
15 augustus 1769 - 5 mei 1821

De opkomst van Napoleon Bonaparte
Centurie 1, Kwatrijn 60

Veldtocht Sardinië,
22 februari 1793
Centurie 3, Kwatrijn 87

Eerste consul van Frankrijk
Centurie 4, Kwatrijn 54

Grote Sint-Bernhardpas,
mei 1800
Centurie 5, Kwatrijn 20

Inname Milaan
Centurie 3, Kwatrijn 37

Kroning tot keizer van Frankrijk,
2 december 1804
Centurie 8, Kwatrijn 57

Invasie in Rusland, 1812
Centurie 4, Kwatrijn 75

Slag bij Moskou, 1812-1813
Centurie 8, Kwatrijn 85

Verbanning naar Elba,
6 april 1814
Centurie 10, Kwatrijn 24
 
1e Wereldoorlog 1914-1918

Aanleiding tot de
Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Centurie 9, Kwatrijn 55

*** UPDATE ***
Oorlogsvoering in de lucht, beide wereldoorlogen
Centurie 1, Kwatrijn 64

*** UPDATE ***
Kerk "St-Gervais-et-St-Protais" geraakt door Parijs-Geschut
29 maart 1918
Centurie 3, Kwatrijn 6
Centurie 6 - Kwatrijn 97

Cinq & quarante degrez ciel bruslera
Feu approcher de la grand cité neuue
Instant grand flamme esparse sautera
Quand on voudra des Normans faire preuue.

Op 5 en 40 graden zal de hemel branden
Vuur zal de grote nieuwe stad naderen
Plotseling zullen grote vlammen oplaaien
Wanneer men bewijs zal eisen van de Normandiërs
Een vierde toestel van United Airlines met vluchtnummer 93, eveneens gekaapt, stortte die ochtend neer in een veld even buiten Pittsburg. Uit de transcriptie van geheime opnames uit de cockpit valt volgens de FBI op te maken dat een van de kapers de zelfmoordpiloot Ziad Jarrah "adviseerde het vliegtuig te laten neerstorten om een einde te maken aan de poging van de passagiers het te heroveren". Aangenomen wordt dat dit heeft verhinderd dat het beoogde doel, wellicht het Capitool of het Witte Huis, werd bereikt. Alle vier de passagierstoestellen waren eigendom van American Airlines en United Airlines en vlogen binnen het normale dienstrooster. Sommige wrakstukken van de vliegtuigen zijn verspreid gevonden over enkele kilometers.
Tot zover de officiële lezing.
Heel veel mensen menen dat dit een in scene gezette operatie van de Verenigde Staten zelf geweest is, met medeweten van Bush junior zelf en dat Al Qaida er geheel niets mee van doen had.
Zelf ben ik deze mening ook toegedaan maar het reikt uiteraard te ver om daarover hier op in te gaan, over dit onderwerp is inmiddels genoeg gepubliceerd, maar wellicht zegt de onderstaande video hier eveneens genoeg over:
Regel 1

Op 5 en 40 graden zal de hemel branden

Het begin van de eerst regel
'Cinq & quarante' wordt steevast vertaald naar het getal 45, hetgeen echter volledig onjuist is. Het getal 45 is in het Frans 'quarante-cinq'.
Nostradamus noemt hier twee getallen: het getal 5 èn het getal 40 gevolgd door het woord
'graden' (degrez) en wist daarmee precies de plek aan te wijzen waar deze gebeurtenis plaats zou vinden.
Voor de zoveelste keer maakte hij hier gebruik van een 'raadseltje' en wat niet eens zo moeilijk is.
Hij noemt twee getallen, maar wat als we de twee getallen eens omdraaien en van elkaar scheiden door een punt of komma ? We krijgen dan 40,5 graden !

Mijn regel is dus:
Op 40,5 graden zal de hemel branden

En raad eens welke grote stad (want volgens regel 2 gaat het om een grote stad) op 40,5 graden en
12 boogminuten ligt: New York ! (1 graad = 60 boogminuten).

Critici zullen nu ongetwijfeld zeggen dat hij er 12 boogminuten naast zat, maar dit is uiteraard verwaarloosbaar klein te noemen, het gaat hierbij om een afstand van 23 km.
Bovendien, als we naar de plek zouden gaan dat exact op 40,5 graden ligt, komen we 23 km ten zuiden van de voormalige WTC gebouwen uit, en dat is het water dat de 'Lower New York Bay' vormt en dus nog steeds New York.

Nostrdamus zegt in deze eerste regel dat de hemel zal branden. Hij geeft hierbij aan dat het om iets gaat dat zich hoog in de lucht bevindt. Maar wat zou dat kunnen zijn geweest in de tijd dat Nostradamus leefde ? Vliegtuigen en wolkenkrabbers bestonden immers nog niet. Er was niets wat hij met een naam kon benoemen !
Maar wat is 'de grote nieuwe stad', wordt hier New York wel mee bedoeld ?

Daarvoor wil ik terug naar de ontstaans-geschiedenis van de stad New York, die zo'n ruim 300 jaar jonger is als onze hoofdstad, Amsterdam.
Amsterdam is afgeleid van de ligging bij een in de 13e eeuw aangelegde dam in de Amstel. De plaats kreeg stadsrechten rond het jaar 1300 en groeide later uit tot één van de grootste handelssteden ter wereld in de Gouden Eeuw.

New York wordt ook wel Nieuw-Amsterdam genoemd (een nieuwe stad) en komt voort uit ons kolonisme in het begin van de 17de eeuw.
Regel 4

Wanneer men bewijs zal eisen van de Normandiërs

Niet lang na de aanslag ging de beschuldiging naar Osama Bin Laden, leider van Al Qaida en de Taliban.
De Taliban eiste bewijs van Washington dat Bin Laden achter de aanslagen zou zitten, wat het Witte Huis op zijn beurt categorisch weigerde (zie hieronder een krantenartikel uit de Daily News van 22 september 2001).

Nostradamus gebruikt hier het woord
'Normandiërs' voor Amerikanen.
In al zijn kwatrijnen valt het op dat hij vrijwel nergens namen noemt. Het is denkbaar dat Nostradamus tijdens zijn nachtelijke visioenen vooral alleen gebeurtenissen zag en niet de namen 'door kreeg' van de personen waar het om ging.
Het Amerika zoals wij dat nu kennen was in 1492 ( 8 jaar voor zijn geboorte) ontdekt door Columbus, terwijl men toen nog steeds dacht een kortere weg naar west Indië gevonden te hebben. Zo zal Nostradamus het woord 'Amerikanen' ook niet gekend hebben, maar wel gezien hebben dat het om 'dezelfde mensen ' ging (Amerikanen bedoelend) als degenen die tijdens D-day het strand opkwamen bij Normandië.

Door deze regel op te nemen impliceert Nostradamus mijn inziens ook dat Osama Bin Laden niets met deze aanslagen van doen had.
Regel 3

Plotseling zullen grote vlammen oplaaien

Uit het woord
'Plotseling' valt op te maken dat het vuur niet langzaam ontstaat, maar door één of meerdere explosies en dat de vlammen groot zullen zijn.
  Twin Towers (WTC) 
Daarvóór kwam het gebied voor een korte periode onder Engels gezag te staan toen zonder oorlogsverklaring vier Engelse fregatten de haven van Nieuw Amsterdam binnenvoeren op 27 augustus 1664 en de provincie Nieuw Nederland opeisten voor de Engelse koning. Zo kwam de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog tot stand, die besloten werd met de Vrede van Breda in 1667 waarin Nederland afzag van haar aanspraak op haar overzeese provincie zonder er echter afstand van te doen. Tijdens de oorlog met Engeland liet Nederland haar recht van vordering gelden en nam Nieuw Nederland met een vloot van 22 schepen op 23 augustus 1673 weer in. De stad, nog altijd door de bevolking Nieuw Amsterdam genoemd, werd omgedoopt tot Nieuw Oranje. De Engelse bezetters noemden de stad New York. Sinds de jaren 1970 wordt het jaartal 1625 in het officiële zegel van de stad New York gememoreerd als officieel geboortejaar, in plaats van 1664. In 1664 namen de Engelsen het gebied in zonder een schot te lossen, omdat de stad in vredestijd niet op verdediging voorbereid was. Maar de provincie Nieuw Nederland werd in 1624 gesticht op Noten Eylant dat sinds 1784 Governors Island heet.
Voorstelling van Nieuw-Amsterdam uit het westen.
Uit The Story of Manhattan door Charles Hemstreet, 1901

Krantenartikel uit de Daily News van 22 september 2001 waarin de Taliban bewijs eist van Washington dat Bin Laden bij de aanslagen betrokken zou zijn geweest.
Aanslagen 11 september 2001
(De officiële lezing)

De aanslagen op 11 september 2001, naar de Amerikaanse datumnotatie (maand/dag) vaak aangeduid als 9/11 (Engels: nine eleven), omvatten een viertal terroristische aanslagen die op de ochtend van dinsdag 11 september 2001 door middel van gekaapte passagiersvliegtuigen in het noordoosten van de Verenigde Staten werden uitgevoerd. De Saoedi-Arabische multimiljonair Osama Bin Laden en zijn islamistische terreurorganisatie Al Qaida worden voor deze aanslagen verantwoordelijk gehouden.

Op deze datum boorden zich twee vliegtuigen in de Twin Towers van het World Trade Center, gelegen op de zuidelijke punt van Manhattan in New York City en een ander vliegtuig in het Pentagon, in de buurt van Washington D.C. Een vierde vliegtuig stortte neer in de buurt van Shanksville (Pennsylvania).

De aanslagen werden volgens officiële rapporten uitgevoerd door negentien uit het Midden-Oosten (met name uit Saoedi-Arabië) afkomstige leden van Al Qaida.

Deze terroristische aanslagen worden beschouwd als een van de grootste uit de geschiedenis. Volgens officiële cijfers uit februari 2005 kwamen bij de aanslagen 2974 mensen afkomstig uit meer dan 90 landen om het leven, wat meer is dan bij de aanval op Pearl Harbor. Van nog 24 vermisten wordt aangenomen dat ze overleden zijn.
Verloop van de aanslagen

Om 8:46 uur lokale tijd (14:46 Nederlands/Belgische tijd) op de ochtend van 11 september vloog het gekaapte passagierstoestel American Airlines-vlucht 11 de noordelijke WTC-toren op vrij grote hoogte binnen. Bij de inslag ontstond een grote explosie, waarna er in de toren brand ontstond. De tanks van het toestel zaten nog vol met kerosine; het was kort tevoren opgestegen van Logan International Airport in Boston, met als bestemming de westkust van de VS.
Bijna twintig minuten later, om 9:03, boorde United Airlines-vlucht 175 zich iets lager in de zuidelijke toren, waardoor eveneens brand ontstond. Aanvankelijk bleven beide torens staan, wat degenen die zich in de verdiepingen onder de inslaggebieden bevonden nog enige gelegenheid bood om te vluchten. De zuidelijke toren stortte om 9:59 als eerste volledig in, de noordelijke toren volgde om 10:28 na 102 minuten gebrand te hebben. Hierbij is vrijwel iedereen die zich op dat moment nog in de torens bevond om het leven gekomen. Enkele mensen overleden daarnaast later aan longaandoeningen als gevolg van de gigantische hoeveelheid vrijgekomen stof. Rond 17:20 stortte ook een derde gebouw van het WTC compleet in, wat achteraf een direct gevolg bleek van de schade die dit gebouw als gevolg van het instorten van de Twin Towers had opgelopen. Daarnaast raakten ook de WTC-gebouwen 3 t/m 6 zwaar beschadigd, de meeste hiervan moesten achteraf worden gesloopt.
Men schat dat er iets minder dan 1400 mensen in de noordelijke toren aanwezig waren op het moment dat deze instortte. Onder de slachtoffers waren 348 brandweermannen en 62 politiemensen die direct na de inslagen te hulp waren geschoten. Vanwege de zeer dikke rook had het absoluut geen zin om te proberen met behulp van reddingshelikopters mensen van de daken van de torens te redden. Om aan de verbrandingsdood te ontsnappen pleegden tenminste 200 mensen zelfmoord door zich vanuit de torens naar beneden te laten vallen. Van deze vallende mensen zijn verschillende video-opnames gemaakt waarvan er een zeer bekend is geworden onder de naam The Falling Man.
Iets meer dan een half uur nadat vlucht 175 in de zuidelijke toren was gecrasht, om 9:37, boorde een derde vliegtuig, American Airlines-vlucht 77 zich in het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie, het Pentagon, in Washington D.C.
Regel 2

Vuur zal de grote nieuwe stad naderen

In de eerste regel gebruikt Nostradamus het woord
'branden' en in deze tweede regel geeft hij de oorzaak aan: vuur dat de grote nieuwe stad zal naderen.
De woorden
'zal naderen' geven aan dat deze oorzaak van buiten komt en niet iets zal zijn dat uit deze grote stad zelf voortkomt.
We weten nu dat het van buiten komt en dat het hoog in de lucht zal plaats hebben.
Nieuw-Amsterdam (Nieuw-Nederland)

Nieuw-Amsterdam was de naam van de zeventiende-eeuwse versterkte nederzetting in de provincie Nieuw-Nederland die later zou uitgroeien tot wat nu de stad New York is. Deze Nederlandse provincie lag tussen 38°NB op Cape Hinlopen even ten zuiden van de Zuidrivier (de huidige Delaware rivier) en 42°NB, inclusief Nieuw Holland of Cape Cod, ten oosten van de "Versche rivier" (de tegenwoordige Connecticut-rivier), met in het midden de Mauritius Rivier, Noordrivier of Grote rivier (de Hudson). Het gebied bevindt zich in de hedendaagse staten New York, Delaware, Connecticut en New Jersey. Van daaruit werden vele gemeenschappen in het gebied gesticht.
Samenvatting

De provincie Nieuw Nederland en de citadel waarin Fort Amsterdam was gelegen, zijn respectievelijk in 1624 en 1625 gesticht op gezag van de Staten Generaal onder het gedelegeerde bestuur van de West-Indische Compagnie. Fort Amsterdam was gelegen op de strategische zuidelijke punt van het eiland Manhattan. Nieuw Amsterdam moest dienen als hoofdzetel van de Nederlandse kolonisten die daar de bonthandel (vooral bevervellen) moesten ontwikkelen voor de compagnie in vooral de Hudson-vallei en ten behoeve van de economische en sociale bevordering van het gebied. Nieuw-Amsterdam groeide, vooral na het toekennen van stadsrechten op 2 februari 1653, uit tot de grootste Nederlandse koloniale nederzetting in Noord-Amerika en bleef in Nederlandse handen tot november 1674, toen het uiteindelijk aan de Engelsen werd afgestaan in de Vrede van Westminster.
Aanslag WTC New York
11 september 2001
Nostradamus voorzag ook deze wereldschokkende gebeurtenis in zijn volgende kwatrijn:
... militaire vliegtuigen ....