Nostradamus
... een nieuwe visie ...
Laatst bijgewerkt:
12 november 2016
DE VOORSPELLINGEN
ONJUISTE INTERPRETATIES
Napoleon Bonaparte
15 augustus 1769 - 5 mei 1821

De opkomst van Napoleon Bonaparte
Centurie 1, Kwatrijn 60

Veldtocht Sardinië,
22 februari 1793
Centurie 3, Kwatrijn 87

Eerste consul van Frankrijk
Centurie 4, Kwatrijn 54

Grote Sint-Bernhardpas,
mei 1800
Centurie 5, Kwatrijn 20

Inname Milaan
Centurie 3, Kwatrijn 37

Kroning tot keizer van Frankrijk,
2 december 1804
Centurie 8, Kwatrijn 57

Invasie in Rusland, 1812
Centurie 4, Kwatrijn 75

Slag bij Moskou, 1812-1813
Centurie 8, Kwatrijn 85

Verbanning naar Elba,
6 april 1814
Centurie 10, Kwatrijn 24
 
1e Wereldoorlog 1914-1918

Aanleiding tot de
Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Centurie 9, Kwatrijn 55

*** UPDATE ***
Oorlogsvoering in de lucht, beide wereldoorlogen
Centurie 1, Kwatrijn 64

*** UPDATE ***
Kerk "St-Gervais-et-St-Protais" geraakt door Parijs-Geschut
29 maart 1918
Centurie 3, Kwatrijn 6
De vlucht van Adolf Hitler (en waarschijnlijk ook Eva Braun)
Hoe het waarschijnlijk echt is gegaan

In september 2009 mochten wetenschappers van de universiteit van Conneticut het fragment van de schedel met het kogelgat echter onderzoeken.
Archeologist Nicholas Bellatoni kreeg toestemming om een DNA-test uit te voeren en wat hij ontdekte kon rekenen op een ontketening binnen de wetenschappelijke gemeenschappen.  De DNA-monsters waarvan gedacht werd dat die van Hitler waren, kwamen niet overeen met het DNA uit het schedelfragment. Het bleek een vrouwelijk schedel te zijn. Dus dacht men aan het schedel van Eva Braun, maar zelfs haar DNA kwam niet overeen.
Bovendien gaat men er vanuit dat Eva niet door het hoofd geschoten is.
De ontsnapping

Het was bekend dat Hitler gebruik maakte van een aantal dubbelgangers, temeer omdat er al vele aanslagen op hem beraamd waren.
Het lijk dat de Russen dan ook aantroffen was niet dat van Hitler maar een goed gelijkende dubbelganger !

Reeds in juni 1945 publiceerde "De Waarheid", het volksdagblad voor Nederland, een artikel waar men zich afvroeg of Hitler in Spanje was.
Terwijl op 17 juli 1945, op de conferentie van Potsdam, Stalin zou hebben gezegd dat Hitler mogelijk ontsnapt was.
Eva Anna Paula Braun (München, 6 februari 1912 - Berlijn, 30 april 1945 (?) was de maîtresse en - op het allerlaatst - echtgenote van de Duitse dictator Adolf Hitler. Dit was een van de best bewaarde geheimen van nazi-Duitsland. Hitler en Braun traden één dag voor hun gemeenschappelijke zelfmoord in het huwelijk, vlak voor de overgave van de Wehrmacht in de Tweede Wereldoorlog.

Volgens de chauffeur van Hitler, Erich Kempka, was Eva Braun de "ongelukkigste vrouw" in Duitsland. Zij zat het grootste deel van haar tijd te wachten op Hitler. Joachim Fest schrijft in zijn biografie van Hitler hoe Eva Braun stilzwijgend bleef wachten, tevreden met een foto van Hitler. Geleidelijk aan accepteerde ze haar frustrerende rol.
Familieachtergrond

Braun was de middelste van drie dochters van de katholieke onderwijzer, Friedrich (Fritz) Braun (1879-1964), en Franziska (Fanny) Braun-Kranbürger (1885-1976), die tot haar huwelijk naaister was. Haar ouders scheidden in april 1921 en trouwden in november 1922 opnieuw; waarschijnlijk om financiële redenen.[bron?]

Eva's oudere zuster Ilse (1908/1909?-1979) was evenals haar vader weinig gecharmeerd van het nationaalsocialisme. Ilse huwde tweemaal; geen van beide huwelijken hield stand en ze bleef kinderloos.
Eva's jongere zuster Margarete (Gretl) (1915-1987) huwde op 3 juni 1944 in Salzburg met Hermann Fegelein, een hoge officier van de Waffen-SS die in de laatste dagen van de oorlog vanwege lafheid werd terechtgesteld. Ze hertrouwde in 1954 met Kurt Berlinghoff, een textielhandelaar.
Opleiding

Eva Braun studeerde aan het Katholiek Lyceum in München. Ze was een gemiddelde student en had een zekere aanleg voor sport: skiën, klimmen en dansen. Ze volgde nog één jaar een handelsopleiding in een klooster in Simbach am Inn. Hierna werkte ze een korte tijd op kantoor. Voor ze Adolf Hitler ontmoette, werkte ze in de fotostudio van Heinrich Hoffmann, een goede vriend van Hitler.
Eva hield veel van Hitler, maar was tegelijkertijd ook bang van hem. Ze aanvaardde alles wat hij haar vroeg. Ze diende in haar kamer te wachten indien er bezoek was en mocht zich niet vertonen. Eva voelde zich hierdoor erg eenzaam. Ze kwam nauwelijks het huis uit en een publiekelijke vertoning met Hitler was helemaal uitgesloten. Hitler daarentegen had veel succes bij Duitse vrouwen. Indien hij zich samen met Eva zou vertonen, zou dit niet goed zijn voor zijn imago, populariteit en verkiezing. Af en toe hadden Eva en Hitler korte gesprekken. Maar dit kwam niet zo vaak voor. Eva leerde leven met een man die alle vormen van intimiteit ontweek. Hitler vond rust bij haar. Geleidelijk aan begon hij toch meer van Eva te houden. Bedienden van Hitler bevestigden dat hij geleidelijk aan meer naar Eva belde en haar zelfs brieven stuurde wanneer hij daarvoor de kans kreeg.[bron?] Tijdens de oorlog verschenen ze vaker samen in het openbaar. Zo was Eva aanwezig op zijn verjaardag en mocht ze af en toe naar de recepties. Maar Hitler bleef echter streng voor haar. In haar dagboek beschreef ze hoe verdrietig en vernederd ze zich soms voelde door Hitler.

Haar ouders keurden de relatie in eerste instantie af, maar bezochten later meerdere malen de buitenverblijven van Adolf en Eva. Voor het Duitse Volk was ze niet erg bekend. Hitler moest een onafhankelijk imago uitstralen. Braun leefde nogal teruggetrokken. Ze had geen politieke interesse en was ook geen lid van de NSDAP. Ze verbleef veelal op de Berghof waar ze zelf veel filmopnamen maakte. Ook reisde ze regelmatig binnen Europa, waarvan ook veel zelfgemaakte filmbeelden zijn teruggevonden. Vaak wordt ze gezien als onwetend, maar uit een brief aan haar zus blijkt dat Eva op de hoogte was van concentratiekampen en Jodenvervolging. Hitler was de liefde van haar leven, zo schreef ze in haar dagboek na het complot van 20 juli 1944: "Bij onze eerste ontmoeting zwoer ik je overal te volgen - zelfs in de dood. Jouw liefde is het enige waar ik voor leef." Hitler nam Braun op in zijn testament, ze zou jaarlijks 12.000 Duitse mark krijgen na zijn dood.
Levensstijl

Braun verbouwde het kleine huis van Hitler op de berg bij Obersalzberg, dat hij in 1933 gekocht had. Deze verbouwing begon in 1934 en werd voltooid in 1936. Aan het oorspronkelijke huisje werden een grote vleugel en een aantal bijgebouwen toegevoegd. Het hele gebied werd omheind en de resterende huizen op de berg werden gekocht door de NSDAP en met de grond gelijkgemaakt. Braun en de andere leden van Hitlers entourage werden afgesneden van de buitenwereld. Speer, Göring en Bormann lieten huizen bouwen binnen het complex.

Hitlers dienaar, Heinz Linge, schreef in zijn memoires dat Hitler en Braun in de Berghof twee slaapkamers en twee badkamers hadden die onderling in verbinding stonden. Hitler eindigde de meeste avonden alleen met haar in zijn studeerkamer voor ze gingen slapen. Zij droeg een kamerjas en dronk wijn; Hitler dronk thee. Publiekelijk tonen van affectie of fysiek contact gebeurde niet, zelfs niet in de afgesloten wereld van de Berghof. Voor de regelmatige bezoekers nam Braun de rol van gastvrouw op zich, al hield ze zich niet bezig met huishoudelijke taken. Ze nodigde als enige regelmatig vrienden en familie uit om haar gezelschap te houden gedurende haar verblijf.

Hitler was zeer aan haar gehecht en maakte zich zorgen wanneer ze ging sporten of te laat terugkwam om thee te drinken.

Braun was dol op haar twee Schotse terriërs, Negus en Stasi genaamd en ze speelden mee in haar zelfgemaakte films van thuis. Ze hield ze meestal weg van Hitlers Duitse herder Blondi.
Dood (volgens de officiële lezing)

Op 29 april 1945 trouwde Braun met Adolf Hitler in Berlijn, op het moment dat de Sovjet-Russische troepen de stad al grotendeels in handen hadden. In de Führerbunker werd een macaber feestje gehouden, terwijl Hitler in een zijkamer aan Traudl Junge zijn politieke testament dicteerde. Een dag later, op 30 april 1945 pleegden ze beiden zelfmoord in de Führerbunker. Eva Braun nam samen met Hitler cyaankali in en Hitler schoot zichzelf bovendien door het hoofd.

Het is onduidelijk wat er daarna met de lichamen is gebeurd. De meest gangbare theorie is dat ze met behulp van benzine in een kuil verbrand zijn. De Russen zouden relatief snel hun verkoolde lichamen hebben gevonden. Daarna zouden ze heimelijk zijn begraven op het terrein van het hoofdkwartier van de Sovjet-Russische contraspionage (SMERSJ) in het Oost-Duitse Maagdenburg. De overblijfselen werden in 1970 door de Russen weer opgegraven en, samen met die van Joseph en Magda Goebbels en hun zes kinderen, volledig gecremeerd. De as zou in de rivier de Elbe zijn uitgestrooid.
Een stuk schedel met het kogelgat werd nadien als het nog enige overgebleven 'overtuigende bewijs' van Hitlers zelfdoding beschouwd.

De overige leden van haar familie overleefden de oorlog.

In 2013 ontdekten Duitse onderzoekers in een museum in München, samen met veel andere spullen uit de nazitijd, het horloge dat Hitler haar schonk voor haar 27e verjaardag. Het was gegraveerd met de tekst "Op 6.2.1939. Veel liefs, A. Hitler".

In 2014 deed een Britse televisieprogramma Death Famous DNA onderzoek naar het DNA van een aantal haren op een kam die werd toegeschreven aan Braun. Men kwam tot de conclusie dat de aangetroffen DNA-structuur geassocieerd wordt met Asjkenazische Joden. Het is niet zeker of deze kam daadwerkelijk toebehoorde aan Braun. Hiervoor dient men het DNA te hebben van de twee nog levende familieleden.
Adolf Hitler

Ze ontmoette Hitler in 1929, toen ze een assistente was van Hitlers fotograaf Heinrich Hoffmann. Aan haar zus omschreef ze hem als "een heer van zekere leeftijd met een grappige snor en een hoed". Ze was stapelgek op hem en deed een liefdesbrief in zijn jaszak. Ze wilde meer aandacht, maar ze was niet zijn enige vriendin. Jaloers als ze was, schoot ze in 1932 zichzelf in haar hals. Haar zus Ilse vond haar bloedend op de grond.

Dokters redden haar leven en vanaf dan besteedde Adolf meer aandacht aan haar. Dit kwam doordat zijn nichtje, Geli Raubal, een aantal jaren eerder zelfmoord had gepleegd nadat zij een tijd bij Hitler doorbracht. Hitler wilde niet dat het ene voorval met het andere in verband gebracht werd; hij probeerde een schandaal te voorkomen.

Doordat Hitler het druk had, kon hij weinig tijd besteden aan Eva. Het ging opnieuw niet goed met haar. In haar dagboek schreef ze hoe eenzaam ze zich in die tijd voelde. In 1935, drie jaar na haar eerste zelfmoordpoging, ondernam ze een nieuwe poging, nu met een overdosis slaappillen. Ze werd voor de tweede keer gered. Ze kreeg een villa in een buitenwijk van München en een auto met chauffeur. In 1936 trad ze toe tot Hitlers huishouden op de Berghof en werd ze zijn minnares. Ze verbleef vaak in München. Ze bezat ook nog een appartement in Berlijn, naar een ontwerp van Albert Speer.
Adolf Hitler en Eva Braun
De FBI-documenten, die overigens te downloaden zijn, suggereren dat niet alleen Hitler en Eva Braun een zelfmoord in scène hebben gezet, maar ook dat het beruchte paar geholpen werd door Allen Dulles. Hij was de directeur van het OSS; Office of Strategic Services, de voorloper van de CIA, oftewel de inlichtingendiensten van de Verenigde Staten.
In de FBI-documenten wordt het duidelijk dat het agentschap goed op de hoogte was van een mysterieuze onderzeeër, die onderweg was om hoge nazi-functionarissen af te zetten aan de Argentijnse kust. Wat nog vele malen verbazingwekkender is dan dit alles, is het feit dat de FBI hier kennelijk vanaf wist.
Wie was de mysterieuze informant?

In een brief aan de FBI, gedateerd uit augustus 1945, ging een niet-benoemde informant akkoord met een deal, een overeenkomst. De afspraak was informatie in ruil voor politiek asiel. Wat hij vervolgens aan de agenten vertelde, was simpelweg overweldigend.

De informant wist niet alleen dat Adolf Hitler zich in Argentinië bevond, maar hij was één van de vier mannen die de daadwerkelijke Duitse onderzeeërs had gezien. Blijkbaar waren er twee onderzeeërs aan de Argentijnse kust. Hitler en Eva waren aan boord van de tweede onderzeeër.
De Argentijnse regering was verheugd over de aankomst van de voormalige Duitse dictator en besloot om Hitler te helpen met een schuilplaats. De informant vertelde verder en gaf zowel een gedetailleerde routebeschrijving naar de dorpen waar Hitler doorheen was gereisd, maar ook geloofwaardige fysieke details over Hitler zelf.

De informant is in de FBI-documenten nooit bij zijn echte naam genoemd, vanwege voor de hand liggende redenen, maar hij was geloofwaardig genoeg om te worden geloofd door enkele agenten.
De FBI heeft de verblijfplaats van Hitler proberen te verbergen.

Zelfs met een gedetailleerde route- en fysieke beschrijving van Adolf Hitler, besloot de FBI om de nieuwste aanwijzingen niet te volgen. Zelfs met het bewijs dat de Duitse onderzeeër aan de Argentijnse kust lag en met meerdere ooggetuigenverslagen over Duitse officiële functionarissen die werden afgezet aan de kust, was er niemand die het onderzocht.
Op zoek naar verdere bewijzen
Centurie 4 - Kwatrijn 45

Par conflict Roy, regne abandonnera,
Le plus grand chef faillira au besoing,
Mors profligez peu en reschapera,
Tous destranchés, vn en sera tesmoing.

Vanwege conflict (moet de) 'koning', (zijn) heerschappij opgeven,
De grootste 'chef' faalt in (zijn) behoefte,
Vernietigd, dood, verwoest maar net het hachelijke weten te overleven,
Complete gangenstelsels, men zal er getuige van zijn.
Het getal 4 van Centurie 4 plus het getal 15 van het jaar 1555 dat Nostradamus zijn Centuriën begon, ook genoemd in het voorwoord, de brief aan zijn zoon Cesar, geven samen het getal 19.
19 + 45 (het nummer van dit kwatrijn) zou kunnen verwijzen naar 1945, de maand april (tevens 4de maand) dat Hitler zelfmoord zou plegen (volgens de officiële lezing).
Het woord 'profligez' in de derde regel komt voort uit het Latijnse 'profligo' en 'omver werpen', 'verwoesten', 'te gronde richten' betekent.
Voorts het woord
'reschapera' in de derde regel komt van 'réchapper' en betekent 'iets hachelijks overleven'.
Ten slot het woord
'destranchés' komt van 'tranchées' wat 'loopgraven', 'corridors', 'tunnels' betekent.
'Der Chef'
Eén van de vele pagina's die zijn vrij gegeven
In januari 1945 was nazi-Duitsland nagenoeg verslagen. Hitler ging z'n bunker in Berlijn in. Het Sovjetleger zette de aanval op de Duitse hoofdstad in. Duitse soldaten streden wanhopig. In februari 1945 werd Berlijn versterkt met twee antitank-linies, een wanhopige poging om de Sovjettroepen te stuiten.
Zo konden de nazi’s maanden standhouden in plaats van weken.
Luchthaven Tempelhof lag binnen de binnenste linie waardoor de Sovjets deze pas op 28 april 1945 in handen kregen, vier dagen later, op 2 mei, stonden ze Berlijn af, twee dagen na de veronderstelde zelfmoord van Hitler.

Hanna Reitsch was de allereerste vrouwelijke testpiloot. Ze vloog prototypes van helikopters en straalvliegtuigen. Ze werd één van de intimi van Hitler.
Op 28 april 1945 vloog Hanna Robert Ritter von Greim, het hoofd van de Luftwaffe, nog net op tijd,  de belegerde stad uit, twee dagen voor Hitler zelfmoord zou plegen in z'n bunker. Daaruit bleek duidelijk dat als zij het kon, Hitler het ook kon.
Op 20 april 1945, op zijn verjaardag, verscheen Hitler voor het laatst in het openbaar, 10 dagen voor z'n veronderstelde zelfmoord.
In de NIAD (Nazi Interrogation Archiv Datenbank), een militaire database, blijken honderden uren aan verhoren van Hitlers intimi te staan, verricht door Michael Musmanno, rechter bij het Neurenberg-proces.
Tijdens één van de verhoren verklaarde nazi leger luitenant Friedrich Olmes: "Ik was er ernstig van overtuigd dat ik op een dag met een vliegtuig zou moeten vertrekken en dat Hitler en Himmler aan boord zouden zijn” .

Nazi admiraal Karl von Puttkamer, verklaarde tijdens een verhoor: "Vroeg in de ochtend op 21 april verlieten we (een aantal stafleden) in opdracht van Hitler per toestel Berlijn. Het was nog donker toen we ongeveer drie uur in de morgen vertrokken. Ik had de opdracht om op de Berghof papieren en persoonlijke bezittingen van Hitler te vernietigen en vertrok van Berlijn-Staaken, de anderen vertrokken van luchthaven Tempelhof. Er waren ongeveer 8 tot 10 vliegtuigen."
Dat bewijst dat Duitsers daar aan het eind weg wisten te komen.

Op Wikipedia is een overzicht terug te vinden van verongelukte militaire vliegtuigen tijdens de periode 1945-1949:
“List of accidents and incidents involving military aircraft (1945-1949)”

De volgende twee crashes op 21 april 1945 zijn daar terug te vinden:
Terwijl de Russen Berlijn beginnen in te sluiten, zet Hitler’s privé secretaris Martin Bormann operatie “Seraglio”in werking, een plan om de sleutel-figuren en bevoorrechte leden van Hitler’s entourage te evacueren uit de Berlijnse bunker. Een Junkers  JU 352, vol met persoonlijke bezittingen van Adolf Hitler vertrekt uit Berlijn om ongeveer 05.00 uur in de morgen en vliegt naar Ainring dichtbij Salzburg en wordt bestuurd door majoor Friedrich Gundlfinger.
Onder de 16 passagiers waren o.a. Hitler’s valet SS sergeant Wilhelm Ardnt en Hitler’s bodyguard Max Fiebes.
Het vliegtuig vliegt laag over de boomtoppen van “Heidenholz Forest” waarbij één van de drie motoren los scheurt.
Het vliegtuig stort neer en brandt hevig dichtbij Börnersdorf ten zuiden van Dresden. Van de twee overlevenden bezwijkt één alsnog aan zijn verwondingen.
Een boer uit de omgeving die toezicht hield op gevangen Russische en Franse land-arbeiders hoorde geschreeuw maar was alleen in staat de staartschutter in veiligheid te brengen.
Bij het horen van de ramp was Hitler meer buiten zinnen door het verlies van Ardnt dan het verlies van zijn archief.
Tegelijkertijd werd een Condor van Luft Hansa, een Focke-Wulf Fw 200B-2, “Hessen”, haastig geladen met bagage van personeel van het Berlijnse hoofdkwartier als onderdeel van diezelfde operatie “Seraglio”.
Het vliegtuig vertrok van Berlijn Tempelhof en had als bestemming Barcelona, Spanje via München. Het werd bestuurd door kapitein August Karl Künstle en had verder 5 bemanningsleden en 16 passagiers aan boord.
De Condor bereikte München veilig maar kwam nooit in Spanje aan. Uitgebreide onderzoeken in Duitsland, Zwitserland en Spanje gaven geen aanwijzingen over het lot van het toestel. Pas in 1952 ontdekte men het bewijs dat het toestel zonder overlevenden was neergestort en  uitgebrand in de buurt van Piesenkofen Kreis Mühlberg, Beieren.
In het eerste toestel zaten persoonlijke eigendommen van Hitler, maar waarom zou Hitler deze spullen laten vervoeren ?
Toch om ze later weer terug te krijgen ?
In het najaar van 2015 publiceerde History Channel een documentaire "Hunting Hitler" waarin men op zoek gaat naar het mogelijke bewijs dat Hitler inderdaad ontsnapt zou zijn.
Bob Behr is een CIA-veteraan met meer dan 21 jaar ervaring. Hij heeft zijn carriere gewijd aan het kraken van grote raadsels en zocht voortvluchtigen als Saddam Hussein. Volgens hem is er niets dat het verhaal over de dood van Hitler in zijn bunker bevestigt.
Met 700 pagina's vrijgegeven documenten en nieuwe technologie stelt Bob een team samen uit gerenommeerde experts: internationale onderzoekers, nazi-jagers, forensische wetenschappers, onderzoekjournalisten, militaire geheim agenten en vooraanstaand onderzoeker van oorlogsmisdaden, John Cencich.
In deze documentaire gaat men op zoek of en hoe Hitler heeft kunnen ontsnappen.
Berlijn lag zwaar onder vuur en Hitler moest door de Sovjet-linies heen, de stad werd belegerd en er werd zwaar gevochten.
In 1999 werd de Führerbunker volgestort en werd er een parkeerterrein van gemaakt, bewijzen van een ontsnapping werden verwoest.
Forensisch historicus Christoph Neubauer heeft lang bewijzen onderzocht om een accurate reconstructie van de bunker te maken, gebaseerd op documenten en getuigenverslagen. Hitler moest via zijn bunker onder de grond ontsnappen om ergens anders weer op te duiken.
De bunker had vier uitgangen waarvan twee naar ondergrondse tunnels liepen die gezamenlijk honderden kilometers lang waren. Ze verbonden alle belangrijke punten van de stad, zoals treinstations en luchthavens. De tunnels werden begin  1930 gebouwd, Hitler vond “hoe groter hoe beter”.
Hitler wilde Berlijn hoofdstad van de wereld maken. Onder de nazi’s werd het tunnelstelsel uitgebreid tot een web van 150 km aan verbonden tunnels en bunkers. Het bestond uit meerdere lagen en had stroom en ventilatie. Hitler en Albert Speer, zijn architect, legden het aan om honderdduizenden mensen door Berlijn heen te verplaatsen. Na de oorlog boden ze de nazi’s schuilplaatsen en vluchtroutes.
De documentaire laat zien hoe Hitler vanuit z’n bunker luchthaven Tempelhof, even ten zuiden van Berlijn, volledig ondergronds kon bereiken, vlak onder de voeten van de Sovjets. Nu loopt de U6-metrolijn er en volgt dezelfde route naar Tempelhof, een rit van 10 minuten, maar in 1945 moesten ze zo’n 4 km te voet afleggen.
Vanaf luchthaven Tempelhof zou Hitler met zijn eigen Focke-Wulf Condor 200, met een bereik van bijna 3500 km, naar Spanje gevlogen zijn.

Zie de volgende video, een gedeelte uit de documentaire "Hunting Hitler" van History Channel, deze laat zien hoe Hitler met behulp van dictator Franco van Spanje en de Rooms-Katholieke kerk te Rome, via kloosters en de zogeheten 'rattenlijnen' Europa met een duikboot kon ontvluchten:
Links de uitgang van de bunker in de tuin van de Rijkskanselarij
Nu parkeerterrein
In het gele vak, globaal de positie van de bunker.
Linksboven, een enorm Holocaust monument
Regels 1 en 2

Vanwege conflict (moet de) 'koning', (zijn) heerschappij opgeven,
De grootste 'chef' faalt in (zijn) behoefte,
Opvallend in dit kwatrijn is dat Hitler hier niet genoemd wordt als Hister maar als 'koning' en 'chef'.
Het kwatrijn is vrij cryptisch maar als je weet dat Adolf Hitler in 1945 in Argentinië als 'koning' werd binnen gehaald en verwelkomt en dat hij door zijn naasten maar ook door zijn minnares Eva Braun 'de Chef' genoemd werd, dan begint dit kwatrijn al heel wat te verklaren.
Het woord
'abandonnera' in de eerste regel komt van het woord 'abandonner' en betekent 'opgeven', 'prijsgeven'.
Opmerkelijk
In januari 1945 was nazi-Duitsland nagenoeg verslagen. Hitler ging z'n bunker in Berlijn in. Het Sovjetleger zette de aanval op de Duitse hoofdstad in. Duitse soldaten streden wanhopig. In februari 1945 werd Berlijn versterkt met twee antitank-linies, een wanhopige poging om de Sovjettroepen te stuiten.
Zo konden de nazi’s maanden standhouden in plaats van weken.
Maar eind april 1945 was het gedaan met Hitler, op 2 mei gaf Duitsland zich over.
Hitler moest zijn heerschappij opgeven en faalde daarmee in zijn behoefte om een "Derde Rijk" te bewerkstelligen.
'Als een koning ontvangen'

(een fragment uit de documentaire "Hunting Hitler"
History Channel najaar 2015)
Regels 3 en 4

Vernietigd, dood, verwoest maar net het hachelijke weten te overleven,
Complete gangenstelsels, men zal er getuige van zijn.
De in 2014 geopenbaarde FBI documenten
De vlucht van Adolf Hitler uit Europa

(een gedeelte uit de documentaire "Hunting Hitler"
History Channel najaar 2015)
Via de plaats Vigo in Spanje zou Hitler met een duikboot koers hebben gezet naar de Canarische eilanden, het eiland Fuerteventura en vandaar naar Argentinië. Er is geen indicatie dat Eva Braun met hem mee reisde.
In 2014 werden op last van president Obama ruim 700 pagina's aan geheime documenten van de FBI openbaar gemaakt en daarmee werd mogelijk de grootste doofpot affaire ooit onthuld. Hoewel veel op deze pagina’s onleesbaar is gemaakt, staan er in deze documenten duizenden aanwijzingen dat Hitler jaren na zijn vermeende dood gezien zou zijn.
De documenten suggereren dat de Amerikaanse overheid kennis had over de overleving van Adolf Hitler na de Tweede Wereldoorlog. Hij zou in het Andesgebergte hebben gewoond tot ver na de oorlog.
Niemand dacht dat het mogelijk was voor Adolf Hitler om de Tweede Wereldoorlog te overleven. Dat was totdat de FBI deze merkwaardige documenten vrijgaf. Aan de hand van deze documenten lijkt het erop dat de meest gehate man in de geschiedenis de oorlog wel degelijk heeft overleefd. De oorlog die Duitsland letterlijk verscheurde, ruilde Hitler in voor een rustig leventje in de prachtige heuvels van het Andesgebergte.
Dat deze documenten nu na 70 jaar zijn geopenbaard is niet zo heel vreemd omdat er immers geen getuigen meer zijn, de laatste getuige uit de Führerbunker, Rochus Misch, overleed op donderdag 5 september 2013 op 96-jarige leeftijd.