Nostradamus
... een nieuwe visie ...
Laatst bijgewerkt:
12 november 2016
DE VOORSPELLINGEN
ONJUISTE INTERPRETATIES
Napoleon Bonaparte
15 augustus 1769 - 5 mei 1821

De opkomst van Napoleon Bonaparte
Centurie 1, Kwatrijn 60

Veldtocht Sardinië,
22 februari 1793
Centurie 3, Kwatrijn 87

Eerste consul van Frankrijk
Centurie 4, Kwatrijn 54

Grote Sint-Bernhardpas,
mei 1800
Centurie 5, Kwatrijn 20

Inname Milaan
Centurie 3, Kwatrijn 37

Kroning tot keizer van Frankrijk,
2 december 1804
Centurie 8, Kwatrijn 57

Invasie in Rusland, 1812
Centurie 4, Kwatrijn 75

Slag bij Moskou, 1812-1813
Centurie 8, Kwatrijn 85

Verbanning naar Elba,
6 april 1814
Centurie 10, Kwatrijn 24
 
1e Wereldoorlog 1914-1918

Aanleiding tot de
Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Centurie 9, Kwatrijn 55

*** UPDATE ***
Oorlogsvoering in de lucht, beide wereldoorlogen
Centurie 1, Kwatrijn 64

*** UPDATE ***
Kerk "St-Gervais-et-St-Protais" geraakt door Parijs-Geschut
29 maart 1918
Centurie 3, Kwatrijn 6
Periode na de 2de wereldoorlog tot 1999, aanvang eindtijd
Centurie 1 - Kwatrijn 63

Les fleurs passees diminue le monde,
Long temps la paix terres inhabitees:
Seur marchera par ciel, terre, mer & onde,
Puis de nouueau les guerres suscitees.

Ziektes verbannen, de wereld wordt kleiner,
Voor een lange tijd zal het land vredig worden bewoond,
Men zal door de lucht, over het land en de zee reizen,
Daarna zal het geweld (oorlogen, aanslagen, etc) weer toenemen.
Over de periode na de 2de wereldoorlog tot het jaar 1999 (zie het hoofdstuk 'De koning der Verschrikking', aanvang van de eindtijd) heeft Nostradamus het volgende kwatrijn geschreven:
Regels 1 t/m 4

Ziektes verbannen, de wereld wordt kleiner,
Voor een lange tijd zal het land vredig worden bewoond,
Men zal door de lucht, over het land en de zee reizen,
Daarna zal het geweld (oorlogen, aanslagen, etc) weer toenemen.
De wereld wordt steeds kleiner door onder andere de komst van internet, mobiele telefoons, social media, GPS, etc. Binnen no-time hebben we verbinding met de andere kant van de wereld.
Bovendien werden onze vervoermiddelen steeds sneller, vakantie reizen met het vliegtuig is geen luxe meer waardoor we ons zelf snel van de ene naar de andere kant van de wereld kunnen verplaatsen.
De laatste regel van dit kwatrijn heeft betrekking op de huidige tijd waarin we leven. Hierbij kunnen we opmerken dat Nostradamus hier niet zegt dat er tijdens deze periode géén oorlogen zullen zijn. Want tussen 1980 en 2003 waren er bijvoorbeeld al drie golfoorlogen:
De Iran-Irakoorlog (1980-1988) werd oorspronkelijk ook Golfoorlog genoemd. Doordat er later nog oorlogen in de regio volgden, duidt men deze oorlog soms aan met "Eerste Golfoorlog".
De Golfoorlog (1990-1991): Irak viel in augustus 1990 buurland Koeweit binnen en annexeerde het. Een internationale coalitie bestaande uit troepen van onder andere de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Egypte viel in januari 1991 binnen in beide landen, om de bezetting door Irak ongedaan te maken. Doordat de Iran-Irakoorlog weinig internationale aandacht had, werd deze oorlog bekend als de Golfoorlog en later de Eerste Golfoorlog hoewel het eigenlijk de "Tweede Golfoorlog" was.
De Irakoorlog - Toen een internationale coalitie bestaande uit troepen van onder andere de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in maart 2003 Irak aanviel, onder andere wegens vermeend bezit van massavernietigingswapens, noemde men deze oorlog de Irakoorlog, vaak ook de Tweede Golfoorlog en soms de "Derde Golfoorlog".
De eerste regel in het Frans begint met 'Les fleurs' en betekent letterlijk 'De bloemen' maar ook hier gebruikt Nostradamus een knap staaltje beeldspraak.
Zoals we allen wel zullen weten vindt de voortplanting van bloemen, planten, etc plaats d.m.v. stuifmeel dat door de wind en insecten verplaatst wordt.
En zo ging het eveneens met de zeer besmettelijke ziekten van weleer, zoals de pest, cholera, pokken, dyfterie, etc, ook deze werden als virus of door toedoen van insecten door de lucht verplaatst. In de westerse wereld zijn deze meest ernstige ziektes gelukkig bedwongen.