Nostradamus
... een nieuwe visie ...
Laatst bijgewerkt:
12 november 2016
DE VOORSPELLINGEN
ONJUISTE INTERPRETATIES
Napoleon Bonaparte
15 augustus 1769 - 5 mei 1821

De opkomst van Napoleon Bonaparte
Centurie 1, Kwatrijn 60

Veldtocht Sardinië,
22 februari 1793
Centurie 3, Kwatrijn 87

Eerste consul van Frankrijk
Centurie 4, Kwatrijn 54

Grote Sint-Bernhardpas,
mei 1800
Centurie 5, Kwatrijn 20

Inname Milaan
Centurie 3, Kwatrijn 37

Kroning tot keizer van Frankrijk,
2 december 1804
Centurie 8, Kwatrijn 57

Invasie in Rusland, 1812
Centurie 4, Kwatrijn 75

Slag bij Moskou, 1812-1813
Centurie 8, Kwatrijn 85

Verbanning naar Elba,
6 april 1814
Centurie 10, Kwatrijn 24
 
1e Wereldoorlog 1914-1918

Aanleiding tot de
Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Centurie 9, Kwatrijn 55

*** UPDATE ***
Oorlogsvoering in de lucht, beide wereldoorlogen
Centurie 1, Kwatrijn 64

*** UPDATE ***
Kerk "St-Gervais-et-St-Protais" geraakt door Parijs-Geschut
29 maart 1918
Centurie 3, Kwatrijn 6
Centurie 9 - Kwatrijn 90

Vn capitaine de la Grand Germanie,
Se viendra rendre par simulé secours,
Au Roy des Roys aide de Pannoie,
Que sa reuolte fera de sang grand cours.

Een kapitein van het grote Duitsland,
Door het leveren van gesimuleerde hulp zal hij (aan de macht) komen,
Hulp van Pannonië aan de koning der koningen,
Zodat zijn opstand een grote stroom bloed zal veroorzaken.
Regels 1 en 2

Een kapitein van het grote Duitsland,

Door het leveren van gesimuleerde hulp zal hij (aan de macht) komen,
Regels 3 en 4

Hulp van Pannonië aan de koning der koningen,
Zodat zijn opstand een grote stroom bloed zal veroorzaken.

Regel 1 trekt onze aandacht naar het woord ‘Groot-Duitsland’, dat één van de namen was die Hitler (de kapitein) graag koos om ‘zijn’ Duitsland, het  land dat hij aan het bouwen was, te noemen. Deze machtige Duitse staat wilde hij echter tot stand brengen door middel van ‘gesimuleerde hulp (valse beloften)’, zoals het voeren van oorlog om de economie te doen herleven, het creëren van concentratie-kampen om "gespuis" en "ongeschikte mensen," te verwijderen, en zo verder.
Met veel propaganda werden deze ‘positieve’ maatregelen verkondigt, maar vanuit de basis bezien waren ze uiteraard zeer verderfelijk.
De economie trok weliswaar eventjes aan, maar een economie gebaseerd op oorlogszaken zoals de bouw van tanks, militaire voorraden, en het verstrekken van militaire voedsel kan alleen zo lang duren als de oorlog zelf duurt en soms niet eens.
Nostradamus gebruikte veelvuldig oude namen voor streken en steden binnen zijn kwatrijnen. Zo ook hier. Pannonië verwijst hier naar Hongarije dat zich in 1940 bij Duitsland aansloot en mee hielp aan de joden vervolging.
Pannonië

Pannonië (Latijn: Pannonia) was een Romeinse provincie. Het gebied werd aan de westkant door de Alpen en langs de noord- en oostkant door de Donau begrensd. Het komt ongeveer overeen met het huidige West-Hongarije (Transdanubië), plus Burgenland in Oostenrijk en de streek tussen de Drava en de Sava (Slavonië in Kroatië, Vojvodina in Servië, plus aangrenzende gebieden in Slovenië). Later, na de Romeinse tijd, is de aanduiding Pannonië ook gebruikt voor een veel groter gebied, zoals in Pannonische vlakte.
Het gebied is genoemd naar de Pannoniërs (Pannonii), een Illyrisch volk, dat in meer of mindere mate Keltische invloeden heeft ondergaan. Er woonden namelijk sinds de 4e eeuw v.Chr. ook Keltische stammen in het gebied. Het zuidwesten was sinds de 2e eeuw onderdeel van de Romeinse invloedssfeer, later provincie, Illyricum. Octavianus trok in 35 v.Chr. op tegen de Pannoniërs en veroverde het al in 19 v.Chr. bezette Sisak (Siscia), waar hij een garnizoen achterliet. Van 16 tot 14 v.Chr. was er strijd door de Pannonische invasie van Istria. Door Marcus Vipsanius Agrippa en Marcus Vinicius in 13 v.Chr. en na Agrippa’s dood (12 v.Chr.) door Tiberius, die een opstand van de Breuci neerslaat, werd het Romeins gezag uitgebreid tot aan de Donau (Danuvius). Het deel ten noorden van de Drava lijkt het Romeinse gezag zonder echte strijd te hebben aanvaard. Waarschijnlijk uit angst voor de Daciërs (Dacii), die wat verder in het oosten waren gevestigd.
Na de grote Pannonische Opstand (6-9 n.Chr.) van de Daesitiates in 6 n. Chr., onder twee leiders die beiden Bato als naam hadden, en gesteund door de Breuci, werd Illyricum in 9 n.Chr. verdeeld in de latere provinciae Pannonia en Dalmatia, die werden beheerd door een legatus Augustus pro praetore van consulaire stand. Na de opstand waren er niet minder dan zeven legioenen aanwezig in Illyricum; dit vond Augustus gevaarlijk aangezien een gouverneur dan direct controle had over 28.000 man elitetroepen. Daarom werd het noordelijk deel van Illyricum afgescheiden onder de naam Pannonia, het zuiden heette voortaan Dalmatia. Ten westen van Pannonia lag de provincie Noricum.
Koninkrijk Hongarije 1920 - 1944

Het vroege Hongaarse koninkrijk kende bij tijden grote successen, maar werd intern verzwakt door de voortdurende machtsstrijd tussen koning en adel. In 1301 stierf de laatste koning uit de Hongaarse Árpád-dynastie, waarna de kroon uiteindelijk in handen van de Oostenrijkse Habsburgers kwam. Maar inmiddels werd Hongarije bedreigd door een nieuwe tegenstander, het Ottomaanse Rijk. De Slag bij Mohács (1526) luidde een 150 jaar durende Turkse bezettingstijd in, waarbij het land uit drie delen kwam te bestaan. Een Turks middendeel (inclusief de hoofdstad Boeda), een koninkrijk onder Habsburgs bestuur in het noorden en westen, en Transsylvanië, een vazalstaat van de Turken, in het zuiden. Toch werd dit het centrum van de Hongaarse cultuur in deze moeilijke periode.
Na het mislukte Beleg van Wenen (1683) dreven de Oostenrijkers de Turken een heel eind terug en viel heel Hongarije in Habsburgse handen. In de 18e en 19e eeuw kwamen de Hongaren, waarvan het nationaal bewustzijn steeds toenam, een aantal keren in opstand tegen de Oostenrijkers. De vrijheidsstrijd van 1848 wordt nog jaarlijks op 15 maart herdacht. Alle opstanden mislukten, maar in 1867 bereikten Oostenrijk en Hongarije alsnog een compromis, de Ausgleich. Hiermee kreeg het Koninkrijk Hongarije een min of meer gelijkwaardige status in de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie. De Hongaren bestuurden voortaan niet alleen zichzelf, maar ook de vele nationale minderheden in hun koninkrijk, waartegen een magyarisatiepolitiek gevoerd werd.
Na de Eerste Wereldoorlog

Na de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog viel de dubbelmonarchie in vele stukken uiteen; er ontstond een onafhankelijk Hongarije, maar krachtens het Verdrag van Trianon, dat, om verdere conflicten te vermijden, in 1920 werd ondertekend, raakte het ten opzichte van het gebied dat vroeger onder Hongaars zelfbestuur stond twee derde van zijn grondgebied en driekwart van zijn inwoners kwijt. Transsylvanië werd door Roemenië ingelijfd; Slowakije werd een deel van Tsjechoslowakije; Kroatië, Slavonië en Vojvodina gingen naar het Koninkrijk van Serven, Kroaten en Slovenen.
Pogingen om in het resterende deel van het land een democratische, en vervolgens een communistische republiek te vestigen mislukten. De macht kwam in handen van de autoritaire admiraal Miklós Horthy, die tussen de 1e en 2e wereldoorlog alles in het werk stelde om de verloren gebieden te herwinnen.
Door verlies van grondgebied verloor het ook agrarische en industriële gebieden waardoor het land afhankelijk werd van de export van wat overgebleven was.
De situatie verslechterde na de beurscrash van 1929 toen de graanprijs in elkaar stuikte. Werkgelegenheid en lonen daalden dramatisch en naarmate de levensstandaarde naar beneden tuimelde, schoot de werkloosheid zienderogen de hoogte in.

Naarmate het aantal extreemrechtse eerste ministers elkaar opvolgden begon Hongarije zich te verzetten tegen het Verdrag van Trianon en het land ontwikkelde banden met nazi-Duitsland en Fascistisch Italië. Nog voor de Tweede Wereldoorlog profiteerde het land van de goede banden met Duitsland en mocht de oude gebieden van Slowakije annexeren en ook Carpatho-Oekraïne van Tsjechoslowakije. Deze overeenkomst (in het Belvedere paleis in Wenen) was de eerste arbitrale beslissing van Duitsland en Italië die betwist grondgebied aan Hongarije toewees.
Tweede Wereldoorlog

In 1940 voegde het koninkrijk zich bij de asmogendheden en eiste de concessie van het Roemeense Transsylvanië. De Duitse leider Adolf Hitler hielp Hongarije om grote delen van Transsylvanië in te lijven zonder een oorlog met Roemenië te beginnen. Hitler eiste wel dat de Hongaarse regering de Duitse militaire en raciale agenda zou volgen om politieke conflicten te vermijden in de toekomst. Het antisemitisme bestond al in de Hongaarse politiek en de regering hielp nazi-Duitsland met de deportatie van de Joden naar de concentratiekampen tijdens de Holocaust.
Hongarije sloot zich aan bij Duitsland en Italië voor de invasie van Joegoslavië in 1941.
In 1944 liep Hongarije over van de asmogendheden naar de geallieerden om Sovjetbezetting te vermijden. Duitsland reageerde hier onmiddellijk op door op 19 maart Hongarije te bezetten en er een marionettenstaat van te maken.
Pannonië in de 1e eeuw
Valse beloften en de aansluiting van Hongarije