Nostradamus
... een nieuwe visie ...
Laatst bijgewerkt:
12 november 2016
DE VOORSPELLINGEN
ONJUISTE INTERPRETATIES
Napoleon Bonaparte
15 augustus 1769 - 5 mei 1821

De opkomst van Napoleon Bonaparte
Centurie 1, Kwatrijn 60

Veldtocht Sardinië,
22 februari 1793
Centurie 3, Kwatrijn 87

Eerste consul van Frankrijk
Centurie 4, Kwatrijn 54

Grote Sint-Bernhardpas,
mei 1800
Centurie 5, Kwatrijn 20

Inname Milaan
Centurie 3, Kwatrijn 37

Kroning tot keizer van Frankrijk,
2 december 1804
Centurie 8, Kwatrijn 57

Invasie in Rusland, 1812
Centurie 4, Kwatrijn 75

Slag bij Moskou, 1812-1813
Centurie 8, Kwatrijn 85

Verbanning naar Elba,
6 april 1814
Centurie 10, Kwatrijn 24
 
1e Wereldoorlog 1914-1918

Aanleiding tot de
Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Centurie 9, Kwatrijn 55

*** UPDATE ***
Oorlogsvoering in de lucht, beide wereldoorlogen
Centurie 1, Kwatrijn 64

*** UPDATE ***
Kerk "St-Gervais-et-St-Protais" geraakt door Parijs-Geschut
29 maart 1918
Centurie 3, Kwatrijn 6
Deze lijn was de voorgestelde oostelijke grens van het Derde Rijk. Tijdens de Duitse invasie van de Sovjet-Unie (bekend als Operatie Barbarossa), werden beide Russische steden uiteindelijk niet door de Duitse legers bereikt.

Adolf Hitler en andere prominente nazi's geloofden dat de steden Archangelsk (in het noorden aan de Witte Zee) en Astrachan (in het zuiden aan de Kaspische Zee) de grens moesten gaan vormen tussen het grote Duitse rijk en het restant van de verzwakte Sovjet-Unie. Hierdoor zouden de drie grootste Russische steden Moskou, Leningrad en Kiev onder de Duitse bezetting vallen, alsmede de belangrijkste landbouw- en industriegebieden plus de olievelden van de Kaukasus. Met het veroverde Europees Rusland wilde Hitler de, volgens zijn ideologie noodzakelijke, Lebensraum voor Duitsland veiligstellen. In bezet Rusland zouden de Duitsers een soort middeleeuwse feodale samenleving inrichten met de Russen als lijfeigenen ter beschikking van de nieuwe Duitse kolonisten, terwijl het gebied ten oosten ervan een soort 'reservaat' zou zijn voor de overgebleven Russen en andere Slaven, waar ze landbouw konden bedrijven en 'met pijl-en-boog' op jacht konden gaan. Ook speelde men korte tijd met het idee de joden naar Rusland of Siberië te deporteren. In dit overgebleven 'reservaat' zouden de Slaven hun eigen zaken mogen behartigen, maar verzet of industrialisatie zou niet worden getolereerd.

Het grondgebied ten oosten van de AA-lijn werd als nutteloos beschouwd. Bovendien besefte men dat de bezetting van de gehele Sovjet-Unie praktisch onmogelijk was. Echter, de Duitsers beslisten later de grens te verleggen tot achter de Oeral naar de Jenisej in het midden van Siberië. De nazi's zouden de overige Slaven naar het gebied achter de Oeral sturen en dus uit Europa laten verdwijnen.

Doordat Operatie Barbarossa niet het gewenste resultaat had, werd dit plan nooit gerealiseerd.
In het begin van de operatie boekten de Duitsers enorme terreinwinst en brachten grote verliezen toe aan het Rode Leger. In oktober liep het Duitse offensief echter vast in de modder.

Operatie Barbarossa was de grootste militaire operatie op het gebied van ingezette troepen en slachtoffers uit de geschiedenis. De mislukking hiervan was een keerpunt in de oorlog en luidde de ondergang van nazi-Duitsland in. Het belangrijkste gegeven was dat Operatie Barbarossa het oostfront had geopend, waar de grootste en meest bloedige campagne van de Tweede Wereldoorlog zich zou afspelen.
Centurie 2 - Kwatrijn 24

Bestes farouches de faim fleuues tranner;
Plus part du champ encontre Hister sera,
En cage de fer le grand fera treisner,
Quand rien enfant de Germain obseruera.

Hongerig als wilde beesten steken ze rivieren over;;
De meesten op het slagveld zullen tegen Hitler zijn,
In ijzeren kooien zullen ze met grote vastberadenheid aanvallen,
Wanneer het Duitse kind zich nergens iets van aantrekt.
Door het woord 'hister' in de tweede regel, doelend op Hitler, heeft dit kwatrijn onmiskenbaar met de 2e wereldoorlog van doen.
Maar tevens is dit kwatrijn door het woord
'kind' in de vierde regel gekoppeld aan Centurie 3, Kwatrijn 35 (zie het hoofdstuk "De opkomst van Adolf Hitler") waar eveneens dit woord ('kind') in voorkomt.
Regels 1 t/m 4

Hongerig als wilde beesten steken ze rivieren over;
De meesten op het slagveld zullen tegen Hitler zijn,
In ijzeren kooien zullen ze met grote vastberadenheid aanvallen,
Wanneer het Duitse kind zich nergens iets van aantrekt.
Operatie Barbarossa, de 'ijzeren kooien', hongerig als wilde beesten
Ook in dit kwatrijn werd het voorstellingsvermogen van Nostradamus zwaar op de proef gesteld, want wat zag hij ?
Niet zoals bij Napoleon legers te paard die tegen elkaar ten strijde trokken. Nee ! Hoe moest hij dit beschrijven ?
Vliegtuigen, tanks, bommen en granaten bestonden immers in de 16e eeuw nog niet !

'IJzeren kooien' die zich voort bewogen als rupsen (rupskettingen), ze spuugden vuur en er kwam rook van af, 'hongerig als wilde beesten'.
Voor ons zal datgeen wat Nostradamus zag geen onbekend verschijnsel zijn, het waren immers de Duitse en Russische tanks op het slagveld !

Tijdens operatie Barbarossa zouden de Duitsers het grootste en zwaarst bewapende leger ter wereld op hun pad vinden. Van de precieze sterkte en bewapening van dat leger wist Hitler heel weinig, en wat hij wist verkoos hij te negeren. Dat gold overigens voor de meeste Duitse generaals. Het Duitse bevel had als zwakte dat het geen goede spionagedienst bezat en dus ook geen complete informatie bezat over vijandelijke troepensterktes. Normaliter had men in die dagen voor een geslaagde aanval een numeriek overwicht over de gehele frontbreedte nodig van minimaal drie op één. Maar in dit geval was het de verdediger die een overwicht bezat: tweemaal zoveel manschappen, zesmaal zoveel tanks en artillerie. Daarbij begunstigde de geografie het defensief enorm:
grote rivieren liepen dwars op de opmarsrichting, de wegen doorsneden enorme moerasbossen en waren dus eenvoudig af te grendelen. De sovjets hadden dus een voor de hand liggende strategie tot hun beschikking die een volkomen succes garandeerde: de tactiek toepassen van het vertragend gevecht in de diepte. De Duitsers waren na twee maanden, na een eindeloze reeks grendelstellingen te hebben doorbroken, totaal door hun manschappen, munitie en voedsel heen. Halverwege Moskou kon men ze opvegen.

Het woord
'hongerig' heeft in dit kwatrijn dus een dubbele betekenis, enerzijds als beeldspraak, tanks als 'hongere beesten' en anderzijds de 'hongerige' bemanningen.
Operatie Barbarossa

Operatie Barbarossa was de codenaam voor de Duitse aanval op de Sovjet-Unie op 22 juni 1941 gedurende de Tweede Wereldoorlog. Men vernoemde de militaire operatie naar Barbarossa, een keizer van het Heilige Roomse Rijk en één van de leiders van de Derde Kruistocht op het einde van de 12e eeuw. De operatie zelf duurde tot december 1941, maar de oorlog aan het oostfront die ermee was ingeluid, eindigde pas in mei 1945 en wel met de Duitse onvoorwaardelijke overgave aan de Sovjet-Unie en de andere geallieerden.

Het doel van de operatie was een snelle inname van het Europese deel van de Sovjet-Unie, ten westen van de Archangelsk-Astrachan-lijn.
Operatie Barbarossa