Nostradamus
... een nieuwe visie ...
Laatst bijgewerkt:
12 november 2016
DE VOORSPELLINGEN
ONJUISTE INTERPRETATIES
Napoleon Bonaparte
15 augustus 1769 - 5 mei 1821

De opkomst van Napoleon Bonaparte
Centurie 1, Kwatrijn 60

Veldtocht Sardinië,
22 februari 1793
Centurie 3, Kwatrijn 87

Eerste consul van Frankrijk
Centurie 4, Kwatrijn 54

Grote Sint-Bernhardpas,
mei 1800
Centurie 5, Kwatrijn 20

Inname Milaan
Centurie 3, Kwatrijn 37

Kroning tot keizer van Frankrijk,
2 december 1804
Centurie 8, Kwatrijn 57

Invasie in Rusland, 1812
Centurie 4, Kwatrijn 75

Slag bij Moskou, 1812-1813
Centurie 8, Kwatrijn 85

Verbanning naar Elba,
6 april 1814
Centurie 10, Kwatrijn 24
 
1e Wereldoorlog 1914-1918

Aanleiding tot de
Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Centurie 9, Kwatrijn 55

*** UPDATE ***
Oorlogsvoering in de lucht, beide wereldoorlogen
Centurie 1, Kwatrijn 64

*** UPDATE ***
Kerk "St-Gervais-et-St-Protais" geraakt door Parijs-Geschut
29 maart 1918
Centurie 3, Kwatrijn 6
Centurie 4 - Kwatrijn 68

En lieu bien proche non esloigné de Venus,
Les deux plus grands de l'Asie & d'Aphrique,
Du Ryn & Hister qu'on dira sont venus,
Cris pleurs à Malte & costé Ligustique.

In een plaats dichtbij niet ver van Venetië,
De twee groter en verder naar Azië en Afrika,
Van Rijn tot Donau zullen ze zeggen dat ze komen,
Geschreeuw tranen naar Malta en de Ligurische kust.
Dit kwatrijn vertelt ons over een geheime ontmoeting tussen Adolf Hitler en dictator Benito Mussolini (de 'twee' in regel 2) van Italië op 18 maart 1940 bij de Brennerpas, dichtbij Venetië, om te discussiëren over de toetreding van Italië tot de 2de wereldoorlog. Tijdens deze ontmoeting werd afgesproken dat Mussolini de oorlog zou verklaren aan Groot Brittannië en Frankrijk en dat Duitsland een Afrikaanse campagne zou beginnen en het Tripartite Pact met de Japanners completeren om zo de oorlog in Azië uit te breiden.
Op 10 juni 1940 verklaarde Mussolini Engeland en Frankrijk inderdaad de oorlog en begonnen de Italiaanse strijdkrachten hun aanvallen op de Ligurische kust van Frankrijk.
Regels 1 t/m 4

In een plaats dichtbij niet ver van Venetië,
De twee groter en verder naar Azië en Afrika,
Van Rijn tot Donau zullen ze zeggen dat ze komen,
Geschreeuw tranen naar Malta en de Ligurische kust.
De twee rivieren, genoemd in regel 3, hebben hier een unieke relatie met elkaar. De Donau stroomt van west naar oost, en de Rijn stroomt van oost naar west - een heel duidelijk beeld van het Duitse leger dat zich van vanuit het binnenland van Europa naar alle richtingen verplaatste. Deze meerdere fronten oorlog was typisch kenmerkend voor de Tweede Wereldoorlog maar ook tevens de belangrijkste reden voor Hitlers ondergang.
Hitler en Mussolini
Eveneens in juni 1940 loeiden de sirenes boven Malta dat al sinds het Congres van Wenen in 1815 Brits was. Drie jaar zouden de luchtaanvallen op het eiland duren. Het Britse bastion in het hart van de Middellandse Zee werd de meest gebombardeerde plaats op aarde. Toen een hongerige bevolking uit de schuilkelders kwam, was er een nieuw Maltees bewustzijn geboren. Het zou leiden tot de onafhankelijkheid van wat nu de kleinste lidstaat van de Europese Unie is.
Na de Duitse invasie in Noord-Afrika werd het eiland, midden tussen Sicilië en Tripoli, strategisch zeer belangrijk omdat het op de aanvoerlijnen van het Afrikakorps van veldmaarschalk Rommel lag.
De in Malta gestationeerde Britse onderzeeboten en vliegtuigen dienden de bevoorradingskonvooien van het Afrikakorps aan te vallen. Door de aanvallen van de Luftwaffe kon dat succes echter niet uitgebouwd worden, aangezien alle vliegtuigen het eiland zelf dienden te verdedigen.
Ontmoeting bij de Brennerpas
Ontmoeting Hitler en Mussolini bij de Brennerpas