Nostradamus
... een nieuwe visie ...
Laatst bijgewerkt:
12 november 2016
DE VOORSPELLINGEN
ONJUISTE INTERPRETATIES
Napoleon Bonaparte
15 augustus 1769 - 5 mei 1821

De opkomst van Napoleon Bonaparte
Centurie 1, Kwatrijn 60

Veldtocht Sardinië,
22 februari 1793
Centurie 3, Kwatrijn 87

Eerste consul van Frankrijk
Centurie 4, Kwatrijn 54

Grote Sint-Bernhardpas,
mei 1800
Centurie 5, Kwatrijn 20

Inname Milaan
Centurie 3, Kwatrijn 37

Kroning tot keizer van Frankrijk,
2 december 1804
Centurie 8, Kwatrijn 57

Invasie in Rusland, 1812
Centurie 4, Kwatrijn 75

Slag bij Moskou, 1812-1813
Centurie 8, Kwatrijn 85

Verbanning naar Elba,
6 april 1814
Centurie 10, Kwatrijn 24
 
1e Wereldoorlog 1914-1918

Aanleiding tot de
Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Centurie 9, Kwatrijn 55

*** UPDATE ***
Oorlogsvoering in de lucht, beide wereldoorlogen
Centurie 1, Kwatrijn 64

*** UPDATE ***
Kerk "St-Gervais-et-St-Protais" geraakt door Parijs-Geschut
29 maart 1918
Centurie 3, Kwatrijn 6
Adolf Hitler (Braunau am Inn, 20 april 1889 - Berlijn, 30 april 1945) was een in Oostenrijk geboren Duits politicus en de leider van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij. Hij was rijkskanselier van Duitsland van 1933 tot 1945 en staatshoofd (als Führer en rijkskanselier) van 1934 tot 1945.

Hitler veranderde Duitsland van een beginnende democratie, de Weimarrepubliek, in een totalitaire staat, die elke tegenstand tegen het regime op meedogenloze wijze de kop indrukte. Tegenstanders werden opgesloten in concentratiekampen of vermoord. Hitlers streven om de vernederingen van de Vrede van Versailles (1919) voor Duitsland ongedaan te maken en zijn expansiepolitiek om Lebensraum voor Duitsland te creëren, leidden tot het begin van de Tweede Wereldoorlog. Een ander kenmerk van Hitlers politiek was de nazi-ideologie waarbij een ras van Arische Übermenschen moest worden gecreëerd. Dat leidde tot de systematische uitroeiing van miljoenen Untermenschen zoals joden, gehandicapten en andere minderheden, in de Holocaust. Toen duidelijk werd dat Duitsland de oorlog zou verliezen gaf Hitler tevergeefs de opdracht dat het Duitse volk tot het einde door moest vechten en dat het de Duitse industriële complexen moest vernietigen. Zelf pleegde hij in zijn ondergrondse bunker in Berlijn zelfmoord. Aan het einde van zijn regering lag Duitsland en een groot deel van Europa in puin en waren er tientallen miljoenen doden te betreuren.
Met het bovenstaande in ogenschouw genomen kan het woord 'Hister' dus in het ene kwatrijn Hitler betekenen en in een ander kwatrijn als de rivier Donau aangemerkt worden.
En net zoals Centurie 1, Kwatrijn 60 de geboorte van Napoleon aankondigt (zie het hoofdstuk "De opkomst en ondergang van Napoleon"), kondigt
Centurie 3, Kwatrijn 35 de geboorte van Adolf Hitler aan:
Centurie 3 - Kwatrijn 35

Du plus profond de l'Occident d'Europe,
De pauures gens vn ieune enfant naistra,
Qui par sa langue seduira grande troupe,
Son bruit au regne d'Orient plus croistra.

Uit de diepten van West-Europa,
Zal van arme mensen een jong kind worden geboren,
Die door zijn taal grote menigtes zal verleiden,
Het geluid van zijn bewind zal zich naar het oosten uitbreiden.
Regels 1 t/m 4

Uit de diepten van West-Europa,
Zal van arme mensen een jong kind worden geboren,
Die door zijn taal grote menigtes zal verleiden,
Het geluid van zijn bewind zal zich naar het oosten uitbreiden.
In dit kwatrijn beschrijft Nostradamus de komst van Adolf Hitler, geboren op 20 april 1889 in Braunau am Inn, Oostenrijk.
Opvallend in regel 1 is hier het woord
'diepten' oftewel hier: het uiterste zuiden, de grens van Duitsland met Oostenrijk.
Braunau am Inn is tegenwoordig een charmante stad in Oostenrijk, met een bevolking van ongeveer 17.500 mensen, op de zuidkant van de Inn rivier die Oostenrijk en Duitsland scheidt.

Regel 2 geeft aan dat de ouders van Adolf het bij zijn geboorte niet breed hadden, zijn vader had immers niet meer opleiding dan de lagere school.
Typerend in deze regel is dat Nostradamus hier een pleonasme gebruikt, het woord
'jong', want uiteraard is een kind bij de geboorte sowieso jong.

Regels 3 verwijst naar het fanatisme en de uitzinnige redevoeringen van Hitler waarmee hij het Duitse volk wist op te zwepen en achter zich te krijgen.
Inleiding

Hitler is het meest bekend om zijn centrale leidende rol in de opkomst van de Duitse variant van het, oorspronkelijk Italiaanse, fascisme in Duitsland (het nationaalsocialisme), de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Hitler was een gedecoreerde veteraan van de Eerste Wereldoorlog. In 1919 werd hij lid van de voorloper van de nazipartij (DAP) en in 1921 werd hij de leider van de NSDAP. In 1923 pleegde hij een poging tot staatsgreep, bekend als de Bierkellerputsch bij de Bürgerbräukellerbierhal in München. De mislukte staatsgreep leidde tot de opsluiting van Hitler, een periode waarin hij zijn memoires, Mein Kampf, schreef. Na zijn vrijlating in 1924 kreeg hij steeds meer steun onder de Duitse kiezers door het promoten van pangermanisme, antisemitisme en anticommunisme met charismatische redevoeringen en propaganda. Hij werd in 1933 tot rijkskanselier benoemd en transformeerde de Weimarrepubliek in het Derde Rijk, een eenpartijdictatuur gebaseerd op de totalitaire en autocratische ideologie van het nationaalsocialisme.

Het was duidelijk de bedoeling van Hitler om in Europa een Nieuwe Orde van absolute nazi-Duitse hegemonie te vestigen. Zijn buitenlandse en binnenlandse politiek had tot doel Lebensraum te scheppen voor wat hij zag als het "Arische ras". Dit vereiste de herbewapening van Duitsland, wat leidde tot de invasie van Polen door de Wehrmacht in 1939 en daarmee tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Europa.

Onder leiding van Hitler bezetten Duitse troepen en hun Europese bondgenoten tussen 1940 en 1943 het grootste deel van Europa en Noord-Afrika. Vanaf 1943 werden de Duitsers door de geallieerde legers weer teruggedrongen en ten slotte werd Duitsland in 1945 door hen verslagen en bezet. Hitlers bewind leidde tot de systematische moord op 17 miljoen burgers, inclusief ongeveer zes miljoen Joden en tussen 500.000 en 1.500.000 Roma.
Hitler kwam aan de macht in een tijd waarin het Duitse volk leed onder werkloosheid, armoede en vernedering van de Eerste Wereldoorlog. Door het Verdrag van Versailles werd Duitsland gedwongen tot zware herstelbetalingen voor de geleden oorlogsschade. Deze verplichting drukte zwaar op het land, waardoor haar eigen economie nauwelijks heropgebouwd kon worden. Eind oktober 1929, net toen Duitsland wat begon op te krabbelen, deed de beurscrash van New York de Duitse economie opnieuw ineenstorten en greep Hitler zijn kans. Via een gesmeerde propagandamachine wist hij zichzelf en zijn partij zeer populair te maken en won steeds meer zetels in het parlement. Op 30 januari 1933 werd Hitler benoemd tot rijkskanselier. Hij stond aan het hoofd van een kabinet dat was samengesteld uit ministers van de NSDAP, de Duitse Nationale Volkspartij en enkele partijlozen uit het voorgaande kabinet-Schleicher. Een maand later werd het Rijksdaggebouw in Berlijn in brand gestoken. Hitler gebruikte deze brand om zijn macht te vergroten. Hij haalde president Paul von Hindenburg over om de politie meer bevoegdheden te geven met een noodverordening en de politie pakte communisten en andere vijanden of vermeende vijanden van de nazi's op. In diezelfde periode voerden de nazi's een propagandacampagne voor de Rijksdagverkiezingen van maart 1933.

In augustus 1939 werd een niet aanvalsverdag getekend tussen Stalin en Hitler, het Molotov-Ribbentroppact, ook het Duivelspact genoemd naar haar onnatuurlijke aard. Hiermee had Hitler de handen vrij aan het oostfront en kreeg Stalin de gelegenheid tot diverse gebiedsuitbreidingen. Kort daarop, 1 september 1939 gaf Hitler het bevel Polen binnen te vallen, waarop het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk twee dagen later Duitsland de oorlog verklaarden. Stalin viel na een week Polen aan vanuit het oosten, tot de demarcatielijn zoals overeengekomen in het Hitler-Stalin pact.
Dit luidde het begin van de Tweede Wereldoorlog in. Aanvankelijk wist Hitler het grootste gedeelte van Europa te bezetten maar bij de aanval op de Sovjet-Unie in 1941, die meteen een einde maakte aan het Duivelspact, slaagden de Duitsers er niet in Moskou te veroveren. In 1942 hielden de Duitsers nog stand, maar vanaf 1942-1943 keerden de kansen definitief en werd het Derde Rijk in de tang genomen. In de winter van 1944-1945 stonden de geallieerden aan de grenzen van Duitsland en zij trokken vervolgens op naar Berlijn.
Nadat duidelijk werd dat de Tweede Wereldoorlog door de nazi's verloren was pleegde Hitler op 30 april 1945 in de namiddag, samen met zijn vrouw Eva Braun, naar alle waarschijnlijkheid zelfmoord in zijn bunker te Berlijn. Ze waren een dag eerder in deze bunker getrouwd. Braun nam vergif in, terwijl Hitler zich door het hoofd schoot. Iets later werden hun lijken naar boven gebracht, in een kuil met benzine gelegd en verbrand. Mogelijk hebben de Russen later Hitlers schedel en de resten van hun lichamen weer opgegraven en naar Moskou gebracht voor nader onderzoek.

In de door Hitler ontketende oorlog, de concentratiekampen en de verschrikkingen daaromheen verloren alleen al in Europa 39 miljoen mensen het leven. Het grootste gedeelte van Europa was ten gevolge van de oorlog verwoest en de machtige staten van Europa, zoals Groot-Brittannië, verloren mede daardoor hun voorheen dominante wereldrol aan de nieuw opgekomen supermachten, VS en de Sovjet-Unie. In het oosten moest het verslagen Duitsland aanzienlijke gebiedsdelen aan Polen en de Sovjet-Unie afstaan, waarbij de Duitse bevolking die hier gewoond had naar het westen verjaagd werd. De rest van Duitsland raakte als gevolg van de vrijwel onmiddellijk beginnende Koude Oorlog na 1945 verdeeld in twee landen: de Duitse Democratische Republiek en de Bondsrepubliek Duitsland. Europa en Duitsland zouden tot 1990 verdeeld blijven door het IJzeren Gordijn.
Zowel van vaders- als moederskant was de familie van Hitler afkomstig uit het Oostenrijkse Waldviertel, een streek tussen de Donau en het huidige Tsjechië. Uit genetisch onderzoek dat de journalist Jean-Paul Mulders onder verwanten van Hitler liet uitvoeren zou zijn gebleken dat Hitler behoorde tot de haplogroep E1b1b, die weinig voorkomt in Duitsland en West-Europa, maar bij 50 à 80 procent van de Noord-Afrikanen voorkomt, met name bij Berbers, Somaliërs en Joden.
De naam "Hitler" was waarschijnlijk afgeleid van Huttler, wat letterlijk "keuterboer" of "schaapherder" betekent, hij die in een hut woont. Mogelijk was Johann Georg Hiedler die in het Derde Rijk officieel voor de grootvader van de Führer doorging niet de biologische vader. Als mogelijke vader van Alois komt ook de broer van Johann Georg in aanmerking, namelijk Johann Nepomuk Hüttler die in Spital Nr. 36 woonde en waar Alois Hitler werd grootgebracht. Alois Hitler was echter wel een echte Hitler en geen bastaard of de zoon van een Jood. Uit analyse van het Y-chromosoom van de achterkleinkinderen van Alois Hitler bleek dat dit identiek was aan dat van mannelijke familieleden uit Neder-Oostenrijk.[bron?] Daarmee zou bewezen zijn dat Alois Hitler dezelfde mannelijke gemeenschappelijke voorvader heeft als de nu nog levende verwanten Hüttler in het Waldviertel; Alois Hitler was derhalve geen bastaard.

Hitler had drie broers, een halfbroer, twee zusters en een halfzuster, allen kinderen van Alois Hitler. De drie broers en een van de zussen overleden op jonge leeftijd:
Hitlers zuster Paula leidde een teruggetrokken bestaan en overleed in Berchtesgaden. Hitlers halfzuster Angela was gehuwd met Leo Raubal en had voor zover bekend een zoon en twee dochters. Hitlers halfbroer, Alois Hitler jr., werd caféhouder in Berlijn. Hij werd omschreven als een gezellige mollige kroegbaas, die in niets op zijn beroemde halfbroer leek. Adolf en Aloïs Hitler hebben overigens nooit een sterke band gehad.
Alois Hitler jr. (halfbroer), 13 januari 1882 - 20 mei 1956
Angela Hitler (halfzuster), 28 juli 1883 - 30 oktober 1949
Gustav Hitler (broer), 10 mei 1885 - 8 december 1887
Ida Hitler (zuster), 23 september 1886 - 2 januari 1888
Otto Hitler (broer), 1887 - 1887
Edmund Hitler (broer), 24 maart 1894 - 28 februari 1900
Paula Hitler (zuster), 21 januari 1896 - 1 juni 1960
Regel 4 verwijst naar zijn aanval op Polen in september 1939 en operatie Barbarossa, de aanval op Rusland in juni 1941.
Maar ook verwijst deze regel naar Japan. De asmogendheden, ook wel de as genoemd, vormden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog een alliantie, waarvan de kern bestond uit Duitsland, Italië en Japan.
De term werd voor het eerst gebruikt door de Italiaanse dictator Benito Mussolini in november 1936 toen hij sprak over een as Rome-Berlijn nadat Italië en Duitsland een vriendschappelijk verdrag hadden getekend (samen met het door Duitsland geannexeerde Oostenrijk vormden zij een as door Europa). Later zouden Duitsland en Italië hun relatie nog meer versterken door het Staalpact van mei 1939.
Doordat Polen werd binnengevallen was de wereld in tweeën verdeeld tussen de geallieerden enerzijds en de asmogendheden anderzijds.
Beide vochten op verschillende fronten, die zich uitstrekten van West-Europa tot Zuidoost-Azië.
Hitlers speech tegen de jeugd, Neurenberg september 1934
De opkomst van Adolf Hitler
Een aantal kwatrijnen van Nostradamus bevatten het woord "Hister" wat door velen gemakshalve aangegrepen is om dit maar om te dopen naar Hitler met veelal de toevoeging dat Nostradamus dit waarschijnlijk wel bedoeld zal hebben. Maar zo ging Nostradamus niet te werk !
Nostradamus stond bekend om zijn woordspelletjes, misschien als grap maar vooral ook bedoeld om zijn kwatrijnen in duister te hullen. Het woord "Hister" is een combinatie van de twee woorden "Hitler" en "Ister" die zowel de naam als de streek van geboorte van Adof Hitler aangeven.
Histria was een Griekse nederzetting dichtbij de monding van de Donau (bekend als 'Ister' in Oud Grieks) in het zuidoosten van Roemenië aan de westkust van de Zwarte Zee, in de regio Dobroedzja.
Histria was de oudste stad op Roemeens gebied. Griekse kolonisten uit Milete kwamen hier in 657 v.Chr. en 630 v.Chr. In 16 v.Chr. vielen de Romeinen Histria binnen, waarna Noricum en Pannonia besloten om tegen de Romeinen te vechten. In 238 werd Histria geplunderd door de Goten en in de 7e eeuw werd Histria verwoest. Tegenwoordig zijn er nog ruïnes die men kan bezichtigen.
Kort levensoverzicht

Hitler vertrok vanwege zijn Groot-Duitse sentimenten in 1913 naar de Duitse stad München in Beieren. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak meldde hij zich direct als vrijwilliger. Hij diende vier jaar lang als ordonnans in de rang van Gefreiter, bij het Duitse 16e Beierse reserve-infanterieregiment en vocht onder meer bij de Eerste Slag om Ieper. Hitler raakte meermalen gewond. Bij Mesen schampte een kogel zijn voorhoofd en hij zou het latere litteken met een haarlok verbergen.[noten 2] Hij kreeg beide versies van het IJzeren Kruis maar zwaaide, op eigen verzoek, uiteindelijk slechts af als Gefreiter (korporaal), omdat hij zijn regiment niet wilde verlaten.[1] Na zijn demobilisatie en terugkeer in München besloot Hitler in november 1918 de politiek in te gaan en hij sloot zich in 1919 aan bij een van de talloze kleine politieke groeperingen die in Beieren welig tierden: de DAP, die later de NSDAP werd.
Ondanks alle propaganda en de uitschakeling van politieke vijanden haalde de NSDAP geen absolute meerderheid, de partij kreeg 43,9 procent van de stemmen. Om toch alle macht in handen te krijgen voerde Hitler op 23 maart 1933 een grondwetswijziging door, dit lukte Hitler met de steun van de katholieke Zentrumpartei en de conservatieve DNVP. Met die grondwetswijziging kreeg Hitler de bevoegdheid om vier jaar lang buiten de Rijksdag (het parlement) om te regeren en wetten uit te vaardigen. Dit was het begin van het Derde Rijk. Naar deze machtsovername door Hitler wordt verwezen met de term Machtergreifung. Hitler begon onmiddellijk zijn lang gekoesterde plannen uit te voeren zoals het naar zich toe trekken van alle macht in Duitsland, het weren van Joden uit het openbare leven en de voorbereiding van Duitsland op een veroveringsoorlog. In 1938 annexeerde het Duitse Rijk Oostenrijk (Anschluss) dat sindsdien bekendstond als Ostmark. Op 28 september 1938 wilde het Duitse Rijk Tsjecho-Slowakije aanvallen om Sudetenland te heroveren. Op initiatief van Mussolini werd inderhaast op 30 september het verdrag van München gesloten tussen Hitler, Daladier en Chamberlain, als een stap in de Britse appeasementpolitiek om te proberen de dreigende oorlog af te wenden. Op grond van dat verdrag stond men toe dat Hitler Sudetenland innam, maar hierna de Duitse expansie stopzet. In maart 1939 annexeerde Hitler echter alsnog de rest van Tsjecho-Slowakije.
Levensloop

De vader van Hitler, Alois Hitler sr., werd in 1837 geboren als de onwettige zoon van Maria Anna Schicklgruber en kreeg daarom de naam van zijn moeder. Vijf jaar later huwde Maria Anna met de molenaarsknecht Johann Georg Hiedler die waarschijnlijk ook de biologische vader van Alois was. De achternaam van Alois Schicklgruber zou op 23 november 1876 door de dorpspastoor van Döllersheim worden gewijzigd in Hitler, zoals Alois Hitler dat eerder op diezelfde dag had laten vastleggen door notaris Penkner in Weitra. De familienaam Hitler was dus geen spelfout maar gewoon een zeldzame schrijfwijze van de familienaam die dan eens als Hütler, Hüttler, Hüetler, Hüettler, Hiedler, Hietler of Hitler werd gespeld. Later zou zijn zoon Adolf in het boek Mein Kampf (Mijn strijd) vermelden dat de naamswijziging het enige was waar hij zijn vader dankbaar voor was. Heil Hitler klonk immers veel beter dan Heil Schicklgruber. De moeder van Hitler, Klara Pölzl, geboren in 1860, was drieëntwintig jaar jonger dan haar echtgenoot.