Nostradamus
... een nieuwe visie ...
Laatst bijgewerkt:
12 november 2016
DE VOORSPELLINGEN
ONJUISTE INTERPRETATIES
Napoleon Bonaparte
15 augustus 1769 - 5 mei 1821

De opkomst van Napoleon Bonaparte
Centurie 1, Kwatrijn 60

Veldtocht Sardinië,
22 februari 1793
Centurie 3, Kwatrijn 87

Eerste consul van Frankrijk
Centurie 4, Kwatrijn 54

Grote Sint-Bernhardpas,
mei 1800
Centurie 5, Kwatrijn 20

Inname Milaan
Centurie 3, Kwatrijn 37

Kroning tot keizer van Frankrijk,
2 december 1804
Centurie 8, Kwatrijn 57

Invasie in Rusland, 1812
Centurie 4, Kwatrijn 75

Slag bij Moskou, 1812-1813
Centurie 8, Kwatrijn 85

Verbanning naar Elba,
6 april 1814
Centurie 10, Kwatrijn 24
 
1e Wereldoorlog 1914-1918

Aanleiding tot de
Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Centurie 9, Kwatrijn 55

*** UPDATE ***
Oorlogsvoering in de lucht, beide wereldoorlogen
Centurie 1, Kwatrijn 64

*** UPDATE ***
Kerk "St-Gervais-et-St-Protais" geraakt door Parijs-Geschut
29 maart 1918
Centurie 3, Kwatrijn 6
Centurie 5 - Kwatrijn 29

La liberté ne sera recouuree,
L'occupera noir, fier, vilain inique,
Quand la matiere du pont sera ouuree,
D'Hister, Venise faschee la republique.

De vrijheid zal niet worden terug gekregen,
De zwarte bezetting, ijzeren (kruis), onrechtvaardige schurk,
Wanneer de rede van de paus zal worden overwonnen,,
Duitsland, Italië de fascistische republiek.
Regel 3 bevat een zeer bekende Nostradamus eigenschap - een woordspeling !
Het woord
'pont' kan hier namelijk vertaald worden als 'brug' maar ook als 'paus' (uit het Oud-Frans het woord 'pontiff' maar verkort tot 'pont').
Nostradamus bedoelde hier beide woorden, zowel
'brug' als 'paus', om dit te zien is wat achtergrond informatie nodig:

Mussolini en de fascistische regering onderhandelden in 1929 met paus Pius XI over een overeenkomst waarbij de paus de controle zou krijgen over het grootste deel van Rome en gescheiden van Italië. In 1933 onderhandelde Hitler met een vertegenwoordiger van het Vaticaan, die later paus Pius XII zou worden, over een overeenkomst die de kerken in Duitsland tegen vernietiging zou beschermen.
Op deze wijze gaf de kerk, door het onderhandelen met de fascistische en nazi-partijen, Mussolini en Hitler extra legitimiteit.
Het woord 'pont' vertaald als 'brug' is hier de connectie tussen Italië en Duitsland en de katholieke kerk.
Hoewel paus Pius XI formeel bezwaar maakte tegen het beleid van de fascistische- en nazi-partijen, deden deze niets om de paus te behagen.
Daarentegen handelden Hitler en Mussolini juist samen om de invloed van de katholiek kerk uit alle sectoren van de Italiaanse samenleving te verwijderen.
In dit kwatrijn voorzag Nostradamus de enorme vernietiging die Hitler met zijn overweldigende macht teweeg zou brengen.
Deze eerste regel verwijst naar de vrijheid die de mensen voor de oorlog hadden en die permanent zou ophouden te bestaan.
In uitzonderlijke gevallen zijn mensen bereid hun vrijheid op te schorten als de reden om dit te doen gerechtvaardigd lijkt te zijn.
Dat was het geval in Duitsland in 1933 toen Hitler, kanselier van het land, de civiele rechten van de mensen opschortte, en dat zogenaamd "voor hun eigen bestwil". Echter, zaken zoals een eerlijk wettelijk proces, vrij van discriminatie, zouden tot een verleden behoren.
Het Duitse volk kreeg deze rechten tijdens de oorlog ook nooit meer terug.
Maar ook in Italië waar Benito Mussolini op dat moment de militaire leider was van een fascistische republiek werd de vrijheid van de mensen beëindigd en werd overal de staat van beleg ingesteld.
Regel 1

De vrijheid zal niet worden terug gekregen,
Regel 2

De zwarte bezetting, ijzeren (kruis), onrechtvaardige schurk,
Het woord 'zwarte' verwijst hier naar de zwarte uniformen van de Duitse SS en de Zwarthemden, een fascistische, paramilitaire organisatie in het Italië van Benito Mussolini.
Mussolini en de zwarthemden in 1922
Het woord 'fier' komt uit het Roemenisch en betekent 'ijzer' en heeft hier een verwijzing naar het IJzeren Kruis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog voerde Adolf Hitler het IJzeren Kruis opnieuw in. Ditmaal was het geen militaire onderscheiding maar een ridderorde. Het lint was nu zwart, wit en rood. Het kruis was iets dikker en toonde in het midden het hakenkruis met het jaartal 1939 op de voorzijde en 1813 op de achterzijde.
IJzeren Kruis 2e klasse
Regel 3

Wanneer de rede van de paus zal worden overwonnen,
Regel 4

Duitsland, Italië de fascistische republiek.
Het woord 'faschee' komt uit het Oud-Frans en betekent 'fascisme'.
Uit deze regel blijkt dus wie hier de hoofdrolspelers waren.
De afgenomen vrijheid en de samenwerking met de paus