Nostradamus
... een nieuwe visie ...
Laatst bijgewerkt:
12 november 2016
DE VOORSPELLINGEN
ONJUISTE INTERPRETATIES
Napoleon Bonaparte
15 augustus 1769 - 5 mei 1821

De opkomst van Napoleon Bonaparte
Centurie 1, Kwatrijn 60

Veldtocht Sardinië,
22 februari 1793
Centurie 3, Kwatrijn 87

Eerste consul van Frankrijk
Centurie 4, Kwatrijn 54

Grote Sint-Bernhardpas,
mei 1800
Centurie 5, Kwatrijn 20

Inname Milaan
Centurie 3, Kwatrijn 37

Kroning tot keizer van Frankrijk,
2 december 1804
Centurie 8, Kwatrijn 57

Invasie in Rusland, 1812
Centurie 4, Kwatrijn 75

Slag bij Moskou, 1812-1813
Centurie 8, Kwatrijn 85

Verbanning naar Elba,
6 april 1814
Centurie 10, Kwatrijn 24
 
1e Wereldoorlog 1914-1918

Aanleiding tot de
Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Centurie 9, Kwatrijn 55

*** UPDATE ***
Oorlogsvoering in de lucht, beide wereldoorlogen
Centurie 1, Kwatrijn 64

*** UPDATE ***
Kerk "St-Gervais-et-St-Protais" geraakt door Parijs-Geschut
29 maart 1918
Centurie 3, Kwatrijn 6
Centurie 2 - Kwatrijn 16

Naples, Palerme, Sicile, Syracuses, 
Nouueaux tyrans, fulgures, feux celestes:
Forces de Londres, Gands, Bruxelles & Suses, 
Grand hecatombe, trumphe, faire festes.

Napels, Palermo, Sicilië, Syracuse,
Nieuwe heersers, bliksem, hemelse lichten:
Strijdmacht vanuit Engeland, Gent, Brussel en noordwest Italië,
Groot slagveld, triomf, leid tot viering.
De invasie van Sicilië
De invasie van het vasteland van Italië
De geallieerde invasie van Sicilië, codenaam Operatie Husky, was een belangrijke campagne tijdens de 2e wereldoorlog, waarbij de geallieerden Sicilië veroverden op de As-mogendheden (Italië en nazi-Duitsland). Het was een grote amfibische-  en lucht operatie, gevolgd door een zes weken durende land campagne en was het begin van de Italiaanse Campagne.

Operatie Husky begon in de nacht van 9 op 10 juli 1943 en eindigde op 17 augustus. Strategisch gezien bereikte Husky de doelen die door de geallieerde planners uiteen gezet waren; de geallieerden maakten de toegang vrij voor lucht-, land- en zee strijd krachten en tevens werd weer, voor het eerst sinds 1941, toegang verkregen voor de geallieerde koopvaardijschepen . Benito Mussolini werd in Italië uit de macht geworpen en de weg voor de invasie van Italië werd geopend. Hitler annuleerde na slechts een week een groot offensief in Kursk, om de strijdkrachten naar Italië te leiden, hetgeen in een vermindering van de Duitse macht aan het Oostfront leidde.
Van 1943 tot het einde van de oorlog in Europa was de Italiaanse campagne de naam van de geallieerde operaties in en rond Italië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Joint Allied Forces Headquarters (AFHQ) was operationeel verantwoordelijk voor alle geallieerde landstrijdkrachten rond het Middellandse Zee gebied, en had het bevel over de invasie van Sicilië en de campagne op het Italiaanse vasteland tot de overgave van de Duitse troepen in Italië mei 1945.
Een gecombineerde Brits-Canadees-Amerikaanse invasie van Sicilië begon op 10 juli 1943 met zowel amfibische en luchtlandingen bij de Golf van Gela (Amerikaanse 7de Leger, Patton) en ten noorden van Syracuse (Britse 8ste Leger, Montgomery). Het oorspronkelijke plan overwoog een sterk noordwaarts oprukken door de Britten langs de oostkust naar Messina, met de Amerikanen in een ondersteunende rol langs de linkerflank. Toen het 8ste leger werd tegengehouden door een hardnekkige verdediging in de ruige heuvels ten zuiden van de Etna, versterkte Patton de Amerikaanse rol door enorm op weten te rukken naar het noordwesten in de richting van Palermo en vervolgens direct naar de noordelijke kustweg. Dit werd gevolgd door een oostwaarts oprukken ten noorden van de Etna richting Messina, ondersteund door een reeks amfibische landingen op de noordkust, die de troepen van Patton voort stuwden richting Messina kort voordat het 8ste leger van Montgomery arriveerde.
De landingen droegen in belangrijke mate bij aan de val van Mussolini. De militaire tegenslagen hadden zelfs binnen de fascistische partij de weerstand tegen de oorlog gesterkt, een oorlog die eigenlijk vooral begonnen was omdat Mussolini zo graag net als Hitler een grote veroveraar wilde zijn. Op 24 juli 1943 werd de Fascistische Grote Raad bijeengeroepen die een motie tegen Mussolini indiende. De dag erna werd Mussolini gearresteerd na een onderhoud bij de koning. Maarschalk Badoglio nam het premierschap over en verklaarde de oorlog aan Duitse zijde voort te zetten, terwijl hij in het geheim met de geallieerden in onderhandeling trad.
De verdediging van de Duitse en Italiaanse troepen waren niet in staat om de Geallieerde verovering van het eiland te voorkomen, maar waren er wel in geslaagd om de meeste van hun troepen naar het vasteland te evacueren, de laatsten vertrokken op 17 augustus 1943.Terwijl de geallieerden vorderden, troffen ze steeds moeilijker begaanbaar terrein aan: de Apennijnen vormen een ruggengraat langs het Italiaanse schiereiland, enigszins gecompenseerd in het oosten. In de meest bergachtige gebieden rondom Abruzzo, dat meer dan de helft van de breedte van het schiereiland beslaat, staan toppen boven de 900 meter. Het ruige terrein verhinderde een snelle geallieerde opmars, maar gedurende de rest van het jaar dreven de geallieerden de Duitse troepen langzaam naar het noorden.
Strijdkrachten van het Britse 8ste Leger landde in de 'teen' van Italië op 3 september 1943 in Operatie Baytown, de dag dat de Italiaanse regering een wapenstilstand was overeengekomen met de geallieerden. De wapenstilstand werd publiekelijk aangekondigd op 8 september door twee uitzendingen, eerst door Eisenhower en vervolgens door een proclamatie door maarschalk Badoglio. Duitse troepen troffen voorbereidingen om zich zonder Italiaanse hulp te verdedigen.
Generaal Kesselring viel met 30 divisies Noord-Italië binnen, sloeg het begin van een arbeidersopstand in Milaan en Turijn neer, en rukte snel op naar het zuiden. Italiaanse troepen in Italië en de gebieden die dit land nog bezet hield op de Balkan werden omsingeld en ontwapend, waarna ze werden afgevoerd naar krijgsgevangenenkampen. Sommige Italiaanse troepen bleven trouw aan de inmiddels bevrijde Mussolini. Zij vochten door onder de vlag van de fascistische marionettenstaat van Mussolini (Italiaanse Sociale Republiek) maar onder Duits commando.
Op 9 september verwachtten de strijdkrachten van het 5de Amerikaanse Leger weinig weerstand toen ze in operatie Avalanche in Salerno wilden landden, echter de Duitse weerstand was hevig. Daarentegen waren Britse troepen bijna zonder tegenstand op Taranto in Operatie Slapstick geland. Er was hoop dat met de overgave van de Italiaanse regering, de Duitsers zich naar het noorden zouden terugtrekken, omdat op dat moment Adolf Hitler ervan overtuigd was dat Zuid-Italië strategisch onbelangrijk was. Echter, dit bleek niet zo te zijn niet te zijn, alhoewel, voor een tijdje, het 8ste Leger was in staat om langs de oostleijke kust relatief gemakkelijk vooruitgang te boeken, de haven van Bari in te kunnen nemeni en de belangrijkste vliegvelden rond Foggia.
Hoewel geen van de noordelijke reserves beschikbaar waren voor het 10de Duitse Leger, kwam het terug trekken van de landing bij Salerno wel heel dichtbij. Dit was hoofdzakelijk te wijten aan de voorzichtige leiding van Mark Clark. De belangrijkste geallieerde inspanning in het westen van Italië was in eerste instantie gericht op de haven van Napels: die stad werd gekozen omdat het de meest noordelijke haven was die geallieerde luchtsteun kon ontvangen door gevechtsvliegtuigen die vanuit Sicilië opereerden.
Regel 1

Napels, Palermo, Sicilië, Syracuse,
Het bovenstaande verhaal beschrijft hier de bevrijding vanuit zuid-Europa via Sicilië en Italië
Regels 2 en 3

Nieuwe heersers, bliksem, hemelse lichten:
Strijdmacht vanuit Engeland, Gent, Brussel en noordwest Italië,
De 'nieuwe heersers' zijn de geallieerde strijdkrachten die Europa heroveren op de Duitsers en Italianen.
Bliksem en hemelse lichten veregenwoordigen hier de wapens en munitie die gebuikt werden, de vele granaten en bommen die de hemel verlichtten.
Maar het woord
'Bliksem' heeft hier ook een verwijzijng naar de Duitse taktiek die ook wel 'Blitzkrieg' werd genoemd en was gebaseerd op snelle en krachig. aanvallen

De strijdmacht (Brits, Amerikaans en Canadees) vanuit Engeland beschrijft 'D'-day, de bevrijding vanuit West-europa.
De steden en streken die Nostradamus noemt zijn die hij in zijn visioenen voorbij ziet komen: Gent, Brussel en noordwest Italië.

Het woord
'Suses' in de derde regel verwijst naar de plaats Susa, net ten westen van Turijn in het noordwesten van Italië, waarbij Turijn en Genua de eerste steden waren die door de Britse RAF (Royal Air Force) al op 11 juni 1940 gebombardeerd werden.
Regel 4

Groot slagveld, triomf, leid tot viering.
Hoewel vele doden het tot een groot slagveld maakte, kon in het algeheel de invasie van Normandië een succes genoemd worden en leidde het uiteindelijk tot de triomf van de overwinning. In steden waar de geallieerden binnen kwamen werden ze feestelijk begroet en onthaald.
Iedereen was dolblij om eindelijk bevrijd te worden van het nazi bewind.
De aanvang van de geallieerde invasie vanuit zuid en west Europa