Nostradamus
... een nieuwe visie ...
Laatst bijgewerkt:
12 november 2016
DE VOORSPELLINGEN
ONJUISTE INTERPRETATIES
Napoleon Bonaparte
15 augustus 1769 - 5 mei 1821

De opkomst van Napoleon Bonaparte
Centurie 1, Kwatrijn 60

Veldtocht Sardinië,
22 februari 1793
Centurie 3, Kwatrijn 87

Eerste consul van Frankrijk
Centurie 4, Kwatrijn 54

Grote Sint-Bernhardpas,
mei 1800
Centurie 5, Kwatrijn 20

Inname Milaan
Centurie 3, Kwatrijn 37

Kroning tot keizer van Frankrijk,
2 december 1804
Centurie 8, Kwatrijn 57

Invasie in Rusland, 1812
Centurie 4, Kwatrijn 75

Slag bij Moskou, 1812-1813
Centurie 8, Kwatrijn 85

Verbanning naar Elba,
6 april 1814
Centurie 10, Kwatrijn 24
 
1e Wereldoorlog 1914-1918

Aanleiding tot de
Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Centurie 9, Kwatrijn 55

*** UPDATE ***
Oorlogsvoering in de lucht, beide wereldoorlogen
Centurie 1, Kwatrijn 64

*** UPDATE ***
Kerk "St-Gervais-et-St-Protais" geraakt door Parijs-Geschut
29 maart 1918
Centurie 3, Kwatrijn 6
Centurie 1 - Kwatrijn 29

Quand le poisson terrestre & aquatique,
Par forte vague au grauier sera mis:
Sa forme estrange suaue & horrifique,
Par mer aux murs bien tost les ennemis.

Wanneer de vissen van aarde en water,
Door sterke golven op het grind geplaatst zullen worden:
Hun vreemde vorm, glad/aantrekkelijk en gruwelijk,
Zullen via zee de vijanden zeer spoedig bij de muur zijn.
Dit kwatrijn beschrijft een grafische en poëtische beschrijving van 'D'-day, operatie Neptune, oftewel de invasie van Normandië op 6 juni 1944.

Laten we eens terug gaan aar de 16e eeuw, de tijd dat Nostardamus in nachtelijke uren dit visioen kreeg.
Hij zag in Normandië, een streek van zijn eigen geboorteland, dat zo'n 400 jaar later, vreemd gevormde schepen uit het water zouden opdoemen.
Het was ruw weer, harde wind, sterke golven en de schepen kwamen tot aan de waterlijn aan land, geplaatst in
grinderig zand.
Het illustreert dat Nostradamus veel aan zijn verbeeldingskracht moest ontlenen om om deze herkenning mogelijk te kunnen maken.
Regel 1

Wanneer de vissen van aarde en water,
Hier beschrijft Nostradamus met beeldspraak de duizenden amphibie vaartuigen die tijdens de landingen op de stranden werden gebruikt.
De amphibische landingen werden vooraf gegaan door uitgebreide luchtbombardementen en een luchtlanding van 24000 Britse, Amerikaanse en Canadese luchtlandingstroepen kort na middernacht. Geallieerde infanterie en pantserdivisies begonnen de landing op de kust van Frankrijk om 06:30 uur.
Het gedeelte van de kust van Normandië (80 km) werd verdeeld in vijf sectoren: Utah, Omaha, Gold, Juno en Sword Beach.
Sterke wind blies de landingsboten ten oosten van de beoogde posities, met name in Utah en Omaha.
De mannen landden onder zwaar mitrailleur vuur van de geschutsopstellingen die uitzicht op de stranden hadden terwijl de kust bedolven was met obstakels zoals mijnen, houten palen, stalen frames, prikkeldraad, etc, die het werk van de opruimploegen moeilijk en gevaarlijk maakte.
De meeste slachtoffers vielen bij Ohama met zijn hoge kliffen. Bij Gold, Juno en Sword werden diverse steden bij huis aan huis gevechten bevrijd en met behulp van gespecialiseerde tanks twee grote kanon-opstellingen uitgeschakeld.
De geallieerden bereikten de eerste dag niet al hun doelen, de plaatsen Carentan, St. Lo en Bayeux bleven in Duitse handen, en Caen, de belangrijkste doelstelling, werd niet voor 21 juli ingenomen.
Slechts twee stranden, Juno en Gold, werden de eerste dag gekoppeld, het duurde tot 12 juni eer alle vijf bruggenhoofden met elkaar verbonden waren.
De operatie kreeg voet aan de grond en gedurende de maanden er na veroverden de geallieerden geleidelijk steeds meer terrein.
Regel 4

Zullen via zee de vijanden zeer spoedig bij de muur zijn.
De Duitse Defensie op de kust van Frankrijk stond bekend onder de naam 'Atlantic Wall', en blijkbaar heeft Nostradamus dit ook voorzien door in deze laatste regel van dit kwatrijn het woord 'muur' op te nemen. De rest van deze regel behoeft geen verdere uitleg.
De 'Atlantic Wall' was een meer dan 5000 kilometer lange verdedigingslinie, die nazi-Duitsland tijdens de tweede wereldoorlog in de bezette gebieden had aangelegd ter voorkoming van een geallieerde invasie. Deze liep van Noorwegen, via Denemarken, Duitsland, Nederland en België naar Frankrijk tot aan de grens met Spanje. De verdedigingslinie, die overigens nooit geheel werd voltooid, bestond uit bunkers, kanonnen en mijnenvelden.
De Atlantikwall was geen aaneengesloten muur van verdedigingswerken zoals de naam suggereert. De verdedigingswerken waren geconcentreerd op strategische punten als riviermondingen, zoals bij Hoek van Holland en Ijmuiden. Langs de tussenliggende kust werden op geruime afstand van elkaar verdedigingsposten gebouwd. Feitelijk was de Atlantic Wall een aaneenschakeling van kustbatterijen, versperringen en ondersteuningsbunkers. Behalve artillerie tegen invasieschepen werd ook luchtafweer en antitankgeschut geplaatst. Bij dit antitankgeschut werden veelal tankversperringen aangelegd, zoals tankgrachten, drakentanden, tankmuren en tankvallen. De Atlantic Wall is nooit helemaal voltooid.
Regel 2

Door sterke golven op het grind geplaatst zullen worden:
Het weer was uiteraard van cruciaal belang bij de invasie.
Maandagmiddag 5 juni zou een koufront het Kanaal-gebied en de invasie stranden passeren zodat tijdens de landing op dinsdagochtend 6 juni de condities beter zouden zijn dan aanvankelijk werd ingeschat. Maar de discussie tussen de diverse weercentra strandde tenslotte toch weer op de te verwachten vliegcondities en de weersvooruitzichten op langere termijn. De luchtmacht bevelhebbers vonden het veel te riskant om door te zetten.
Generaal Montgomery, die de landsttijdkrachten commandeerde, had daarentegen geen boodschap aan het weer.
Het bevel om uit te varen moest binnen de kortst mogelijke tijd worden gegeven.
Generaal Eisenhower moest de doorslag geven, uitstel van de operatie was te bitter om in overweging te nemen.
Een strijdmacht van ruim 4000 landingsvaartuigen voor de allereerste landingen en een enorme luchtvloot: iedereen stond klaar om tot actie over te gaan.
Over twee weken was het getij weer gunstig maar de geheimhoudingsmaatregelen waren bijna niet meer te effectueren. Bovendien zou uitstel enorme politieke implicaties kunnen krijgen. Herhaaldelijk hadden de geallieerde oorlogsleiders de Russen verzekerd dat in het voorjaar van 1944 een tweede front in West-Europa zou worden geopend, doch vertraging in de opbouw van de invasiemacht had al een paar maal tot uitstel geleid.
Na een lange stilte en terwijl paradoxiaal genoeg de regen tegen de ramen kletterde, woog Eisenhower alle mogelijklheden tegen elkaar af en deelde vervolgens zijn beslissing mee: "Ik weet nu zeker dat we het bevel moeten geven ... Prettig vind ik het niet, maar zo staan de zaken nu eenmaal...Ik zou niet weten wat we anders moeten doen".
Deze beslissing werd op maandagochtend 5 juni om 04:30 uur na een korte weerbespreking onherroepelijk gemaakt.
Dinsdagochtend was het koufront net het zuiden van Engeland gepasseerd en trok de invasiemacht onder een wolkenpak het Kanaal over terwijl in het westen de eerste opklaringen zichtbaar werden.
Regel 3

Hun vreemde vorm, glad/aantrekkelijk en gruwelijk,
Tijdens de eerste landingen was het weer boven de aanvalsdoelen zoals verwacht en zelfs nog beter maar er waren ook tegenslagen.
Verder landinwaarts bemoeilijkten de nog aanwezige wolkenlagen vele bombardementen op strategische doelen.
Boven het Kanaal en langs de stranden was de wind weliswaar afgenomen, maar toch nog veel sterker dan verwacht en de zee was door de harde wind van maandag nog niet bedaard. Door resterende opwaaiing waren de stranden minder breed; sommige onderwaterversperringen eisten daardoor hun tol. Op ongunstig gelegen stranden veroorzaakte de golfbeweging kleine rampen: tientallen broodnodige amphibie-tanks en andere golfgevoelige hulpvaartuigen zonken met hun bemanningen.
De vreemde vorm van de landingsvaartuigen moge duidelijk zijn, ze hadden immers geen gewone boeg maar een platte voorkant, een laadklep die neer gelaten kon worden. De woorden 'glad/aantrekkelijk' en 'gruwelijk' zijn hier gecombineerd d.m.v. het '&' teken, alwaar het woord 'glad' of 'aantrekkelijk' zich niet zo gemakkelijk laat verklaren. Misschien vond Nostradamus de vorm weliswaar vreemd maar ook wel aantrekkelijk omdat aan de buitenzijde van de landingsvaartuigen geen wapens zichtbaar waren. Het woord 'gruwelijk' heeft uiteraard te maken met de strijd die de soldaten, na de landing op de stranden, te wachten stonden. Velen haalden het strand niet eens en werden na het neerlaten van de laadklep al in het water dood geschoten.
Landing op één van de stranden van Normandië
Landing op Omaha-Beach
D-Day, 6 juni 1944
D-Day, operatie Neptune, de geallieerde invasie van Normandië