Nostradamus
... een nieuwe visie ...
Laatst bijgewerkt:
12 november 2016
DE VOORSPELLINGEN
ONJUISTE INTERPRETATIES
Napoleon Bonaparte
15 augustus 1769 - 5 mei 1821

De opkomst van Napoleon Bonaparte
Centurie 1, Kwatrijn 60

Veldtocht Sardinië,
22 februari 1793
Centurie 3, Kwatrijn 87

Eerste consul van Frankrijk
Centurie 4, Kwatrijn 54

Grote Sint-Bernhardpas,
mei 1800
Centurie 5, Kwatrijn 20

Inname Milaan
Centurie 3, Kwatrijn 37

Kroning tot keizer van Frankrijk,
2 december 1804
Centurie 8, Kwatrijn 57

Invasie in Rusland, 1812
Centurie 4, Kwatrijn 75

Slag bij Moskou, 1812-1813
Centurie 8, Kwatrijn 85

Verbanning naar Elba,
6 april 1814
Centurie 10, Kwatrijn 24
 
1e Wereldoorlog 1914-1918

Aanleiding tot de
Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Centurie 9, Kwatrijn 55

*** UPDATE ***
Oorlogsvoering in de lucht, beide wereldoorlogen
Centurie 1, Kwatrijn 64

*** UPDATE ***
Kerk "St-Gervais-et-St-Protais" geraakt door Parijs-Geschut
29 maart 1918
Centurie 3, Kwatrijn 6
De bouw

Vijftien weken na de kiellegging van zusterschip Olympic werd op 31 maart 1909 met de bouw van de RMS Titanic begonnen. Deze kreeg registratienummer 131428 en bouwnummer 401 van de scheepswerf Harland and Wolff in Belfast (in het huidige Noord-Ierland), dat daarvoor bijna alle schepen voor de rederij White Star Line had gebouwd.

De tewaterlating van de RMS Titanic vond - zoals bij de White Star gebruikelijk zonder scheepsdoop - plaats op 31 mei 1911. Een arbeider kwam daarbij om het leven. Als derde en laatste schip van de Olympic-klasse werd een half jaar later de Britannic in gebruik genomen. Oorspronkelijk zou het Gigantic heten, maar na de ondergang van de RMS Titanic werd voor een ander soort naam gekozen. De drie schepen werden als Royal Mail Ship (RMS) ook gebruikt voor het transport van post naar overzeese gebieden. Het contract met Royal Mail zorgde voor extra inkomstenzekerheid voor de rederij.

De RMS Titanic kostte in totaal 1,5 miljoen pond, omgerekend naar de toenmalige koopkracht ongeveer 7,5 miljoen Amerikaanse dollar. In 2007 kwam dit overeen met een waarde van ongeveer 400 miljoen dollar, ofwel zo'n 350 miljoen euro.
RMS Titanic
Centurie 10 - Kwatrijn 80

Au regne grand du grand regne regnant
Par force d'armes les grands portes d'airain
Fera ouvrir le roi et duc joignant,
Port demoli nef a fons jour serain.

De grote heerschappij van de grote regerende vorst
Door wapengeweld de grote bronzen deuren
Zal het noodzakelijk zijn ze te openen de koning en de hertog verwant,,
Haven schepen grondig verwoest een serene dag.
Regel 1

De grote heerschappij van de grote regerende vorst

De Titanic, het schijnbaar onzinkbare vlaggenschip van de Britse 'White Star Line', werd zodanig genoemd ter ere van de Titanen.
De grote man/vrouw of de grote regerende vorst in regel 1 zou Kronos zijn, koning van de twaalf Titanen.
Kronos of Cronus (gelatiniseerd) is een figuur uit de Griekse mythologie. Het equivalent in de Romeinse mythologie is Saturnus. Hij is de jongste van de Titanen, zoon van Ouranos en Gaea. Kronos wordt vaak verward met de oergod Chronos, die uit Chaos is ontstaan, maar zij zijn twee afzonderlijke en verschillende entiteiten die enkel qua naam op elkaar lijken.

Kronos' vader Ouranos, die jaloers was op al zijn zonen, wierp ze naar de diepte van de aarde.
Kronos' moeder Gaea wilde wraak nemen en spoorde Kronos aan zijn vader te castreren. Dit gebeurde en Kronos werd heerser in plaats van zijn vader. Hij huwde zijn zuster Rheia, maar hij wilde dat geen enkele van de uit dit huwelijk geboren kinderen in leven bleef, want zijn ouders hadden hem voorspeld dat een van die kinderen hem zijn heerschappij zou ontnemen. Zodra de kinderen geboren werden, verslond hij ze met huid en haar. Zo slokte hij achtereenvolgens Hestia, Demeter, Hera, Hades en Poseidon op. Toen Rheia in verwachting was van Zeus, week zij uit naar Kreta en baarde hem daar in het geheim. Om Kronos te misleiden gaf ze hem een in doeken gewikkelde steen, die door Kronos werd verzwolgen, zo werd Zeus gespaard. Zodra Zeus opgegroeid was, dwong hij Kronos alle door hem verzwolgen kinderen weer uit te spugen. Met de hulp van zijn broeders, zusters en andere medestanders onder de goden overweldigde en onttroonde Zeus Kronos en werd de koning van goden en mensen.
Kronos en zijn medestanders werden opgesloten in het diepste van Tartarus en streng bewaakt door de Cyclopen en Hecatonchiren. Volgens sommige bronnen kregen ze later vergiffenis, en werd het hen vergund in de Elysese velden te verblijven.
Regel 3

Zal het noodzakelijk zijn ze te openen de koning en de hertog verwant,

Kronos en Zeus regeerden samen het universum totdat Cronus door zijn zoon Zeus onttroond werd.
In deze derde regel zou Kronos de koning zijn en Zeus de hertog, maar waarom verklaart men niet !
Het eerste Franse woord 'Port' kan twee betekenissen hebben, het kan zowel 'bakboord' als 'haven' betekenen. De Titanic werd echter aan de stuurboordzijde open gescheurd.
Wat zeker opvalt in het kwatrijn is dat nergens het woord
'gezonken'  voorkomt, hetgeen toch zeker had gemoeten voor een schip dat 'onzinkbaar' werd geacht !
Regel 2

Door wapengeweld de grote bronzen deuren

Voor deze tweede regel wordt door niemand een verklaring gegeven !
Als met de woorden 'de grote bronzen deuren' de waterdichte schotten van de Titanic wordt bedoeld, dan klopt het verhaal sowieso niet, want deze schotten werden tijdens het zinken juist gesloten en niet geopend en bovendien kwam daarbij ook geen wapengeweld aan te pas.
Bovendien is het onwaarschijnlijk dat deze deuren/schotten van brons geweest zouden zijn.
Hoewel Nostradamus veel voorzien heeft, zijn er ook gebeurtenissen aan te wijzen die NIET in zijn kwatrijnen zijn terug te vinden.

Er zijn velen die beweren dat de ondergang van het luze passagiersschip RMS Titanic in 1912 door Nostradamus voorspeld zou zijn, maar er is vrijwel niemand die aangeeft welk kwatrijn hier dan wel betrekking op zou hebben. Een enkeling verwijst naar Centurie 10, Kwatrijn 80 omdat in de laatste regel de woorden '
demoli' (verwoesten) en 'nef' (schip/schepen) voorkomen. Voor het gemak vergeten ze in deze laatste regel dan maar het woord 'port' dat 'haven' betekent.
Tevens wordt het woord
'demoli', door degenen die hier de ondergang van RMS Titanic herkennen, gemakshalve vertaald naar 'gezonken' wat dus niet juist is !
Maar zoals ik heb aangegeven in hoofdstuk "De aanval op Pearl Harbor" verwijst dit kwatrijn naar deze schokkende gebeurtenis op 7 december 1941.
Toch zal ik hieronder trachten de uitleg weer te geven die ik ergens op internet heb kunnen vinden en zou verwijzen naar RMS Titanic.
Deze uitleg is, zoals hierboven vermeld, gebaseerd op het feit dat in de laatste regel de woorden
'demoli' (verwoesten) en 'nef' (schip/schepen) voorkomen.
RMS Titanic

De Titanic was het tweede van een drietal luxeschepen uit de Olympic-klasse, die een groot deel van het trans-Atlantisch verkeer moesten verwerken. De Titanic verging echter op zijn eerste reis. Het schip was eigendom van de rederij White Star Line, en werd gebouwd in Belfast.
Tijdens de eerste reis van de RMS Titanic (14 april 1912) kwam het schip in aanvaring met een ijsberg; een deel van de stuurboordzijde werd op verscheidene plaatsen doorboord, en binnen drie uur was het schip gezonken. 1522 opvarenden kwamen om het leven. Hoewel dit naar aantal slachtoffers niet de grootste scheepsramp in de geschiedenis is, is het wel de bekendste, vooral omdat het schip als "onzinkbaar" bekend stond.

In 1985 werd het wrak teruggevonden onder leiding van Robert Ballard, waardoor veel informatie over het schip en zijn fatale reis aan het licht kwam.
Regel 4

Haven schepen grondig verwoest een serene dag.

Het schip trof aan stuurboordzijde een ijsberg bij de Grand Banks van Newfoundland net voor twaalfen op 14 april 1912. De scheepsplaten werden langs de waterlijn en scheepsromp aan deze stuurboordzijde open gereten en verwrongen. Het schip zonk in minder dan drie uur.
De scheepsramp van 'RMS Titanic'
( NIET door Nostradamus voorspeld ! )