Nostradamus
... een nieuwe visie ...
Laatst bijgewerkt:
12 november 2016
DE VOORSPELLINGEN
ONJUISTE INTERPRETATIES
Napoleon Bonaparte
15 augustus 1769 - 5 mei 1821

De opkomst van Napoleon Bonaparte
Centurie 1, Kwatrijn 60

Veldtocht Sardinië,
22 februari 1793
Centurie 3, Kwatrijn 87

Eerste consul van Frankrijk
Centurie 4, Kwatrijn 54

Grote Sint-Bernhardpas,
mei 1800
Centurie 5, Kwatrijn 20

Inname Milaan
Centurie 3, Kwatrijn 37

Kroning tot keizer van Frankrijk,
2 december 1804
Centurie 8, Kwatrijn 57

Invasie in Rusland, 1812
Centurie 4, Kwatrijn 75

Slag bij Moskou, 1812-1813
Centurie 8, Kwatrijn 85

Verbanning naar Elba,
6 april 1814
Centurie 10, Kwatrijn 24
 
1e Wereldoorlog 1914-1918

Aanleiding tot de
Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Centurie 9, Kwatrijn 55

*** UPDATE ***
Oorlogsvoering in de lucht, beide wereldoorlogen
Centurie 1, Kwatrijn 64

*** UPDATE ***
Kerk "St-Gervais-et-St-Protais" geraakt door Parijs-Geschut
29 maart 1918
Centurie 3, Kwatrijn 6
Regel 3

Dit is wanneer de maan haar grote cyclus heeft voltooid,

Nostradamus noemt hier als datum het moment waarop de maan haar grote cyclus voltooid heeft.
Hij doelt hiermee op zijn tijdgenoot Richard Roussat:

In de eerste decennia van de zestiende eeuw circuleerden er in Frankrijk, Italië en het Heilige Roomse Rijk tal van voorspellingen aangaande het einde van de wereld. Veel astrologen probeerden de datum te berekenen waarop dit zou plaatsvinden. Er zijn berekeningen bekend van tijdgenoten van Nostradamus zoals d’Ailly, De Cuse, Turrel, Morin en Lauret.
In 1550 publiceerde de Franse astroloog en kanunnik Richard Roussat 'Livre de l'estat et de mutation des temps'. Hij probeerde aan de hand van vier astrologische modellen aan te tonen dat het eind der tijden nabij was.
Bij één van deze modellen is de bestaansduur van de wereld onderverdeeld in series van zeven perioden van 354 jaar en 4 maanden, elk geregeerd door een planeet. De eerste periode van 354 jaar en 4 maanden is geregeerd door Saturnus, de tweede door Venus, de derde door Jupiter, de vierde door Mercurius, de vijfde door Mars, de zesde door de Maan en de zevende door de Zon. Dan begint een nieuwe serie perioden, waarvan de eerste wordt geregeerd door Saturnus, enz. Roussat heeft dit model ontleend aan Liber Rationum, geschreven in de 12e eeuw door Abraham Ibn Ezra. De duur van deze perioden (354 jaar en 4 maanden) is ontleend aan de duur van een maanjaar (ongeveer 354 dagen).

Roussat voltooide zijn boek in 1549. Volgens het bovenstaande model viel dat jaar in een periode van 354 jaar en 4 maanden dat geregeerd werd door de Maan en liep van 1535 tot 1888.

Toeval of niet, maar precies in 1888 ondernam Pasteur zijn grote onderzoek naar de drie meest voorkomende menselijke plagen: streptokokken, stafylokokken, en pneumokokken, precies zoals Nostradamus meer dan 300 jaar eerder voorspeld had.
Pasteur en Generatio Spontanea

Pasteur raakte bij de discussie over de "Generatio Spontanea" betrokken. Generatio spontanea wil zeggen dat spontaan organismen ontstaan uit levenloze organismen of uit dode materie.
In 1668 toonde Francesco Redi aan, dat alleen levende vliegen verantwoordelijk waren voor de vliegen uit kadavers. Hij vulde een paar grote potten met vlees en dekte een paar ervan af. Alleen in de niet afgedekte potten 'ontstonden' maden. Desondanks geloofde men tot aan de ontdekking van Louis Pasteur (1822-1895) in 1860, dat bacteriën vanzelf ontstonden. Het onderzoek van Louis Pasteur toonde aan, dat "niet-leven" geen leven kan genereren, maar alleen levende wezens leven kunnen voortbrengen. Hij deed een experiment waarbij hij iets verwarmde en na verhitting was er geen sprake meer van de Generatio spontanea, immers door verhitting worden de bacteriën gedood.
Hieronder volgt een stukje uit het dagboek van Pasteur: ‘[…] ik sta op het punt geheimen te doorgronden en de sluier die ze bedekt wordt almaar dunner. De nachten zijn me te lang, maar ik klaag niet. Het voorbereiden van mijn colleges kost me geen moeite en ik kan mij vaak vijf dagen per week helemaal aan het laboratoriumwerk wijden. Madame Pasteur berispt me dikwijls, maar ik stel haar gerust door te zeggen dat ik haar naar roem zal leiden’ (Louis Pasteur, 1851).
Louis Pasteur (Dole, 27 december 1822 - Saint-Cloud, 28 september 1895) was een Frans scheikundige en bioloog, vooral bekend vanwege de naar hem vernoemde pasteurisatietechniek en door zijn ontdekking van het vaccin tegen hondsdolheid.

Biografie


Pasteur werd geboren in Dôle, Frankrijk. Hij studeerde scheikunde en biologie. Zijn wetenschappelijke carrière begon in 1848 met onderzoek aan wijnsteenzuurkristallen. Hij ontdekte dat er twee vormen van wijnsteenzuur bestaan waarvan de kristallen elkaars spiegelbeeld zijn. Ook ontdekte hij dat de ene vorm wel, maar de andere vorm niet door bacteriën kon worden gebruikt als voedsel. Daarmee is hij een van de eersten die macroscopische effecten van de ruimtelijke bouw van moleculen beschreef en de vader van de stereochemie.
In 1854 werd hij tot hoogleraar in de scheikunde aan de Université Lille Nord de France (Rijsel) benoemd, totdat hij in 1857 directeur voor natuurwetenschappelijk onderzoek werd aan de École normale supérieure in Parijs.
Hij ontwikkelde de theorie dat de oorzaak van veel ziekten een minuscuul levend wezen was, een 'micro-organisme'. Zijn "theorie van de ziekteverwekker" of "microbe-theorie" is één van de belangrijkste ontdekkingen in de medische geschiedenis. Hij introduceerde nieuwe concepten als sterilisatie van gereedschappen en wondverbanden.
Pasteur was de uitvinder van het pasteuriseren, het proces waarin schadelijke microben in aan bederf onderhevige voedselproducten worden vernietigd door het voedselproduct kortstondig te verhitten, zonder het product te beschadigen.
Pasteur ontdekte dat er verschillende soorten gistcellen voorkomen en dat niet alle gisten even geschikt zijn voor een goede gisting en bijgevolg een optimale smaak van wijn en bier.
Hij toonde op overtuigende wijze aan dat bedorven voedsel geen micro-organismen voortbrengt; integendeel, rotting en gisting worden veroorzaakt door micro-organismen die in de lucht aanwezig zijn. In 1874 kreeg hij de Copley Medal en in 1881 werd hij verkozen tot lid van de Académie française.
Hondsdolheid

Pasteur ontwikkelde een virus-vaccin tegen hondsdolheid. Hij slaagde erin een hond immuun te maken en hij behandelde paarden. Op 6 juli 1885 bracht men Pasteur de negenjarige Joseph Meister uit de Elzas, die door een dolle hond was gebeten. Pasteur begon met de door hem ontwikkelde inentingen, iets wat voor hem persoonlijk riskant was, omdat hij geen erkend geneesheer was. Na wekenlange behandeling van de jonge patiënt, die hoogrood was aangelopen door de koorts, genas de jongen en kon Pasteur met recht zeggen de hondsdolheid te hebben overwonnen.
Louis Pasteur overleed in 1895. Pasteur stond bekend als vroom christen en bad dagelijks intensief, waaronder de rozenkrans. Hij werd begraven in de kathedraal van Notre-Dame van Parijs, maar zijn lichaam werd vrij snel daarna verplaatst naar een crypte van de katholieke kapel in het Pasteur Instituut te Parijs.
De eerder genoemde Meister was portier bij het instituut. Toen de Duitse bezetters in 1940 hem vroegen de tombe van Pasteur te openen, pleegde Meister zelfmoord in plaats van zijn redder de eer te ontnemen.
Hoewel Nostradamus veel voorzien heeft, zijn er ook gebeurtenissen aan te wijzen die NIET in zijn kwatrijnen zijn terug te vinden.

Velen beweren dat kwatrijn Centurie 1, Kwatrijn 25 zou verwijzen naar Louis Pasteur die de microbe ontdekte.
Deze verwijzing zou dan te danken zijn aan de tweede regel met het woord
'pasteur'.
En de verwijzing wanneer dit plaats heeft gevonden  zouden we terug vinden in regel 3.
Maar zoals ik heb aangegeven in hoofdstuk "De schat van pastoor Francois Berenger Sauniere" verwijst dit kwatrijn NIET naar Louis Pasteur maar naar de genoemde gebeurtenis in 1887.
Toch zal ik hieronder trachten de uitleg weer te geven zoals ik ergens op internet heb kunnen vinden en volgens velen wel zou verwijzen naar Louis Pasteur.
Deze uitleg is, zoals hierboven vermeld, louter gebaseerd op het feit dat in de tweede regel het woord
'pasteur' voorkomt.
Echter, het woord
'pasteur' wordt hier niet als naam beginnend met een hoofdletter geschreven en gewoon uit het Frans vertaald betekent het ook 'pastoor' !
Centurie 1 - Kwatrijn 25

Perdu trouué, caché de si long siecle,
Sera pasteur demy Dieu honnore:
Ains que la Lune acheue son grand siecle,
Par autres vents sera deshonnoré.

Het ongeziene wordt ontdekt, verborgen voor zo'n lange tijd,
Pasteur zal als een halfgod geëerd worden:
Dit is wanneer de maan haar grote cyclus heeft voltooid,
Door de laster van anderen zal hij worden onteerd.
Regel 4

Door de laster van anderen zal hij worden onteerd.

Dit was geheel niet van toepassing op Louis Pasteur !
Regels 1 en 2

Het ongeziene wordt ontdekt, verborgen voor zo'n lange tijd,
Pasteur zal als een halfgod geëerd worden:

Als het tweede woord in de tweede regel
'pasteur' inderdaad betrekking gehad zou hebben op Louis Pasteur dan had dit kwatrijn niet alleen de komst van de ontdekker van de lang verborgen microbe voorspeld, maar bevatte het kwatrijn zelfs zijn naam !
Maar Louis Pasteur werd zeker NIET als een halfgod vereerd !
Louis Pasteur, de ontdekking van de microbe
( NIET door Nostradamus voorspeld ! )