Nostradamus
... een nieuwe visie ...
Laatst bijgewerkt:
12 november 2016
DE VOORSPELLINGEN
ONJUISTE INTERPRETATIES
Napoleon Bonaparte
15 augustus 1769 - 5 mei 1821

De opkomst van Napoleon Bonaparte
Centurie 1, Kwatrijn 60

Veldtocht Sardinië,
22 februari 1793
Centurie 3, Kwatrijn 87

Eerste consul van Frankrijk
Centurie 4, Kwatrijn 54

Grote Sint-Bernhardpas,
mei 1800
Centurie 5, Kwatrijn 20

Inname Milaan
Centurie 3, Kwatrijn 37

Kroning tot keizer van Frankrijk,
2 december 1804
Centurie 8, Kwatrijn 57

Invasie in Rusland, 1812
Centurie 4, Kwatrijn 75

Slag bij Moskou, 1812-1813
Centurie 8, Kwatrijn 85

Verbanning naar Elba,
6 april 1814
Centurie 10, Kwatrijn 24
 
1e Wereldoorlog 1914-1918

Aanleiding tot de
Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Centurie 9, Kwatrijn 55

*** UPDATE ***
Oorlogsvoering in de lucht, beide wereldoorlogen
Centurie 1, Kwatrijn 64

*** UPDATE ***
Kerk "St-Gervais-et-St-Protais" geraakt door Parijs-Geschut
29 maart 1918
Centurie 3, Kwatrijn 6
Centurie 4 - Kwatrijn 33

Iupiter ioinct plus Venus qu'à la Lune,
Apparoissant de plenitude blanche:
Venus cachee souz la blancheur Neptune
De Mars frappee [&] par la grauee blanche.

Jupiter meer met Venus dan met de Maan verbonden,
Verschijnend in haar witte volheid:
Venus onzichtbaar, Neptunus achter de witte straling verborgen
Mars getroffen door het kervend witte licht.
Volle maan op 7 augustus 1846
De beste tijd om aan de nachtelijke zomerhemel waarnemingen te doen is wanneer de zon haar laagste punt onder de horizon bereikt heeft. In bijgevoegd schetsje staat Neptunus conjunct met de maan die vol is, waardoor het zwakke licht van Neptunus niet meer zichtbaar is. De afstand Jupiter - Maan is kleiner dan die van venus - Maan. Bovendien is Venus niet meer zichtbaar, ze staat onder de horizon. Mars, conjunct Zon, ook onder de horizon, maakt een oppositie met neptunus.
Dit kwatrijn bewijst overduidelijk dat we hier met een werkelijke voorspelling te doen hebben. Niet alleen de ontdekking van de planeet zelf, maar ook de standen van de andere planeten en het vol zijn van de Maan worden hier beschreven. Als men daarbij nog in aanmerking neemt dat de ziener de planeet daadwerkelijk Neptunus noemt, dan is de waarschijnlijkheidsfactor van een toevalstreffer onmogelijk. Als het feit dat Leverrier een jaar voor de ontdekking van Neptunus in staat was het bestaan van een planeet achter Uranus vast te stellen en de plaats daarvan te bepalen, hoe oneindig groot moet onze bewondering dan wel zijn voor een man, die 300 jaar tevoren het bestaan, plaats en naam van een nog onbekende planeet aan ons doorgeeft.
De ontdekking van Neptunus is niet zo maar uit de woorden van de ziener te begrijpen. Daarvoor moeten we eerst teruggaan naar de geschiedenis van de ontdekking. Voordat de Duitse astronoom Gall in zijn Berlijnse observatorium op 23 september 1846 de door Leverrier, een Franse astronoom, in 1845 reeds berekende planeet herkend had, had een Engelsman hem al gezien, maar die hield hem voor een Nova (nieuwe, nog onbekende vaste ster).
De Engelsman, Challis genaamd, kon de waarnemingen van zijn vermeende Nova tijdelijk niet voortzetten omdat het op 7 augustus 1846 volle maan was. Dit is nu precies wat Nostradamus zegt.
Voor een beter begrip van de hele situatie hierbij een tekening van de planeetstanden, zoals ze door Nostradamus aangegegeven zijn:
Regels 1 t/m 4

Jupiter meer met Venus dan met de Maan verbonden,
Verschijnend in haar witte volheid:
Venus onzichtbaar, Neptunus achter de witte straling verborgen
Mars getroffen door het kervend witte licht.
De ontdekking van Neptunus