Nostradamus
... een nieuwe visie ...
Laatst bijgewerkt:
12 november 2016
DE VOORSPELLINGEN
ONJUISTE INTERPRETATIES
Napoleon Bonaparte
15 augustus 1769 - 5 mei 1821

De opkomst van Napoleon Bonaparte
Centurie 1, Kwatrijn 60

Veldtocht Sardinië,
22 februari 1793
Centurie 3, Kwatrijn 87

Eerste consul van Frankrijk
Centurie 4, Kwatrijn 54

Grote Sint-Bernhardpas,
mei 1800
Centurie 5, Kwatrijn 20

Inname Milaan
Centurie 3, Kwatrijn 37

Kroning tot keizer van Frankrijk,
2 december 1804
Centurie 8, Kwatrijn 57

Invasie in Rusland, 1812
Centurie 4, Kwatrijn 75

Slag bij Moskou, 1812-1813
Centurie 8, Kwatrijn 85

Verbanning naar Elba,
6 april 1814
Centurie 10, Kwatrijn 24
 
1e Wereldoorlog 1914-1918

Aanleiding tot de
Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Centurie 9, Kwatrijn 55

*** UPDATE ***
Oorlogsvoering in de lucht, beide wereldoorlogen
Centurie 1, Kwatrijn 64

*** UPDATE ***
Kerk "St-Gervais-et-St-Protais" geraakt door Parijs-Geschut
29 maart 1918
Centurie 3, Kwatrijn 6
Nostradamus en het waarom van deze site ...
Goedendag, hierbij zal ik mij eerst maar even voorstellen, ik ben 61 jaar, woon in de kop van Noord Holland en al vele jaren gaat m'n interesse uit naar ons verleden, onze herkomst, maar ook naar datgeen wat ons ooit te wachten zal staan.
Naast de vele theoriën, artikelen en boeken hier omtrent ben ik ook geïnspireerd geraakt door "De Centuriën" van Nostradamus, voorspellingen die onmiskenbaar en bijzonder fascinerend blijken te zijn.
En voor degeen die nog niet weet wie Nostradamus was en wat "De Centuriën" zijn, wil ik verwijzen naar de hoofdstukken "Levensloop, Levenswerk en Persoonlijkheid" en "Nostradamus als auteur - De Centuriën"

Ongetwijfeld zult u zich misschien afvragen, waarom deze site ??
Er zijn al zoveel site's over Nostradamus, wat de laatste jaren één van de meest gebruikte trefwoorden bij de verschillende zoekmachines op internet schijnt te zijn.
Inderdaad, zoveel site's, maar in mijn opinie tot op heden geen één die de kwatrijnen (de 4-regelige verzen) uit de Centuriën voldoende uitdiept en tegelijkertijd juist weet te interpreteren.
Velen hebben met een nogal vrije vertaling getracht de kwatrijnen uit te leggen, terwijl als er terdege kennis was genomen van geschiedschrijvingen en gebeurtenissen, deze verzen eenvoudig te duiden zouden zijn geweest.

Al meest bekende voorbeeld wil ik hierbij Centurie 10, Kwatrijn 72 aanhalen:
Centurie 10 - Kwatrijn 72

L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra vn grand Roy d'effrayeur:
Resusciter le grand Roy d'Angolmois,
Avant apres Mars regner par bon-heur.

Dit kwatrijn werd veelal als volgt vertaald:

In het jaar negentienhonderd negenennegentig, zevende maand,
Zal uit de hemel een grote koning der Verschrikking komen:
Om de grote koning der Mongolen tot leven te wekken,
Daarvoor en daarna heerst Mars in geluk.
Door vele sceptici worden zijn voorspellingen simpelweg als onzin bestempeld, omdat het wetenschappelijk gezien niet mogelijk zou zijn dat er werkelijk iemand is geweest die gebeurtenissen in de toekomst kon zien.
Het is echter nogal gemakkelijk om te zeggen dat de voorspellingen onzin zijn omdat het wetenschappelijk niet te verklaren is.
Met andere woorden als het wetenschappelijk niet aantoonbaar is, kan het ook gewoonweg niet.

Ik ben er echter van overtuigd dat er meer is tussen hemel en aarde en dat Nostradamus wel degelijk de toekomst kon zien, dat hij heen en weer kon reizen in de tijd, de gebeurtenissen kon overzien en daarmee de opkomst en ondergang van koningen, dictators en de samenvoegingen en opsplitsingen van landen.
Heel veel van zijn voorspellingen zijn inmiddels dan ook al daadwerkelijk uitgekomen.
Op deze site zal ik niet refereren en linken naar andere sites, alles is immers zelf heel gemakkelijk te googlen op internet en zo nu en dan zal ik de site updaten met nieuwe bevindingen.

De kwatrijnen zijn woord voor woord uit het Frans, Oud-Frans, Grieks, Latijns, Hebreeuws, en meerdere andere talen naar het Nederlands vertaald, waarbij getracht is om zoveel mogelijk met de zienswijze van iemand uit de 16e eeuw rekening te houden.

Ik hoop dat een ieder die mijn site bezoekt het een waardevolle aanvulling zal vinden op al datgeen wat er al is. Suggesties, op- of aanmerkingen zijn in het gastenboek (rechtsboven) uiteraard van harte welkom.
Door te zeggen dat Nostradamus in de toekomst kon kijken is er tevens het besef dat alle gebeurtenissen uit ons verleden klaarblijklijk al vast lagen en dat de gebeurtenissen van onze toekomst ook al bepaald zijn.
Met andere woorden, al onze beslissingen, de keuzes die we zullen gaan maken lijken voorzien te zijn en dus vast te liggen.
Als we dit gegeven nuchter beschouwen is dit best beangstigend te noemen, waarbij het net is alsof we met z'n allen deel uitmaken van een film die van verre gade geslagen wordt.
Ongetwijfeld zullen er critici zijn die dit verwerpen en dit als klare nonsens zullen beschouwen, maar een andere conclusie is er echter niet !
Deze site is er ook omdat ik me erger aan de zo vele nep-kwatrijnen die in omloop zijn, kwatrijnen die vervormd of zelfs verzonnen zijn, of zodanig naar een gebeurtenis vertaald dat het lijkt alsof de voorspelling juist was.

Daarnaast zijn er auteurs die beweren de sleutel tot de ontrafeling en oplossing van de Centuriën gevonden te hebben, maar dit betwist ik ten stelligste, tot op heden heeft niemand deze sleutel weten te vinden. Bovendien zijn de meningen over het bestaan van zo'n sleutel ook verdeeld.
De kwatrijnen staan, op enkelen na, niet in chronologische volgorde en zijn vaak zodanig cryptisch dat het ontcijferen en associëren met een gebeurtenis een bijzonder lastige opgave blijkt te zijn. Een kwatrijn is daardoor ook vaak pas na het plaats vinden van een wereldschokkende gebeurtenis te associëren.

Velen zijn ook niet doordrongen van het tijdsbeeld waarin Nostradamus leefde, een tijd zonder auto's, treinen, raketten, bommen en vliegtuigen, een tijd zonder elektriciteit. Toch zag hij in zijn visioenen al deze dingen, dingen die nog geen naam hadden. Het moet bijzonder moeilijk voor hem geweest zijn om al deze dingen te kunnen duiden en te beschrijven.
Velen dachten dat de aarde zou vergaan, dat er iets uit de hemel zou komen, een asteroide, een komeet of iets anders dat een ramp van ongekende weerga zou veroorzaken. Het jaar 1999 ging voorbij en er gebeurde niets ...., men zei dat het kwatrijn niet zou kloppen ..., of hadden we toch iets over het hoofd gezien ??
En wel eens afgevraagd waarom Centurie 7 maar 42 kwatrijnen heeft, in plaats van 100 ??
Tot op heden heeft niemand dat kunnen verklaren ! Zie hiervoor het hoofdstuk "Apocalyps, Dag des Oordeel !"
Nostradamus had zowel kennis van astronomie, astrologie en wiskunde en was vele talen machtig, waaronder natuurlijk Frans, maar ook Latijn en Grieks dat hij in veel van zijn kwatrijnen gebruikt heeft.
Na bestudering van zijn kwatrijnen kan ik niet anders concluderen dat hij deze (en soms met humor, hoever je daar van kan spreken) in rebus vorm geschreven heeft. Ieder woord, iedere lettergreep kan een diepe betekenis hebben.
Soms verwijst Nostradamus naar twee of meerdere kwatrijnen omtrent een bepaalde gebeurtenis en zijn die kwatrijnen duidelijk aan elkaar gekoppeld.
Veel van zijn kwatrijnen refereren naar een wereldschokkende gebeurtenis maar zelfs ná deze gebeurtenis is een kwatrijn vaak niet goed uit te leggen. Dit komt dan omdat Nostradamus dan zaken in het kwatrijn beschrijft die ten dele (nog) niet te associëren zijn met de gebeurtenis. Soms enige tijd later als alle feiten bekend zijn, komt zo'n kwatrijn pas volledig tot zijn recht (het laatste puzzelstukje).
En oh ja ...... de leesbaarheid en de video's op de website (HTML5) functioneren het beste met Firefox als webbrowser !
De aanbevolen schermresolutie is 1600 x 900 of hoger.
Linksonder zal continue het volgende icoon zichtbaar zijn:
Door hier op te klikken zal de pagina geheel naar boven (het begin) scrollen.
En dit laatste geldt zeker voor Centurie 4, Kwatrijn 45.
In 2014 werden op last van president Obama ruim 700 pagina's aan geheime documenten van de FBI openbaar gemaakt en daarmee werd mogelijk de grootste doofpot affaire ooit onthuld. Hoewel veel op deze pagina’s onleesbaar is gemaakt, staan er in deze documenten duizenden aanwijzingen dat Adolf Hitler jaren na zijn vermeende dood gezien zou zijn. Zie hiervoor het hoofdstuk "De vlucht van Adolf Hitler (en waarschijnlijk ook Eva Braun)"
En ja, toegegeven, naast de kwatrijnen die hier verklaard worden zijn er nog heel veel kwatrijnen die (nog) niet te duiden zijn met een gebeurtenis. Heel waarschijnlijk zullen deze ook nooit verklaard worden, simpelweg omdat de kwatrijnen te cryptisch zijn en niet alles uit het verleden herkenbaar en te associëren is, maar ook omdat er maar weinig mensen zijn die zich in deze materie willen verdiepen.